La nova factura de la llum ja està aquí. A partir de l'1 de juny, el govern cobrarà la factura de la llum introduint dos canvis bastant significatius amb un sol objectiu, simplificar-la per tal de fer-la més comprensible. Ara bé, aquests canvis no seran per a tothom, sinó que seran per tots els consumidors del mercat regulat, per tant, aquells que tinguin contractada la llum al mercat lliure, uns 16 milions de persones, quedaran fora d'aquesta modificació de la factura.

Els dos canvis més significatius que s'introduiran seran la discriminació horària del preu i que el consum efectiu d'electricitat guanyarà més pes a la factura. Per tant, els consumidors més eficients podran estalviar-se diners a la factura de la llum, tot dependrà de quan utilitzem la llum.

Fins ara, el consum que fèiem de llum representava el 60% de la factura final i els costos fixos el 40%. A partir d'ara, el consum de la llum representarà el 75% del que pagarem i els costos fixos el 25%. 

L'altre gran canvi serà la discriminació horària del preu de la llum, és a dir en funció de quina hora fem servir el servei, el preu serà un o un altre. Concretament el govern espanyol ho ha dividit en tres franges, les hores punta, les més cares, les hores pla i les hores vall, les més barates.

Quins són els horaris de les tres franges?

  • Hores punta: Aquest període consta de dos trams horaris: 10:00 h - 14:00 h i 18:00 h - 22:00 h de dilluns a divendres.
  • Hores pla: Aquest període consta de tres trams horaris: 8:00 h - 10:00 h, 14:00 h - 18:00 h i 22:00 h- 24:00 h de dilluns a divendres.
  • Hores vall: Aquest període consta d'un tram horari: 24:00 h - 8:00 h de dilluns a divendres. A més també hi estan inclosos tots els caps de setmana i els festius.

Contractar dues potències

Amb tots aquests canvis, a partir d'ara els consumidors podran contractar dues potències diferents de llum per tal d'ajustar-ho a les noves franges horàries i a les tarifes diferents. Així, es podrà contractar una factura diferent durant la nit per aprofitar millor les hores vall i una durant el dia per no haver de pagar el sobrecost de la franja més cara.

Si el consumidor no notifica a l'empresa distribuïdora que vol dues potències diferents a la factura de la llum, se li aplicarà la que té actualment contractada durant tot el dia.

Quins càrrecs fixos tindrem a la factura?

Els càrrecs fixos perdran pes a la factura de la llum a partir d'ara, però són termes que no acostumem a conèixer, com per exemple les tarifes d'accés, que representen el 41% de la factura.

Dins d'aquests peatges que es paguen pel transport i distribució de l'energia, i diversos recàrrecs que ens cobra el govern de l'Estat per pagar les primes a les renovables, per cobrir el dèficit elèctric i per cobrir el sobrecost dels territoris extrapeninsulars.

A més, dins de la factura també hi tenim els impostos, que representen un 21,38% de la factura final. Dins d'aquest apartat hi trobem el lloguer del comptador, l'impost especials d'electricitat i l'IVA.