El nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries sobre habitatges a Catalunya es va situar en 6.956 expedients en el 2016, cosa que suposa un descens del 37,39% en relació amb el nombre registrat en el 2015, segons ha publicat aquest dilluns l'Institut d'Estadística espanyol (INE).

Les execucions sobre habitatges nous van caure en el mateix període el 34,82% mentre que les execucions inscrites sobre habitatges de segona mà ho van fer en un 37,57%. En el conjunt de l'Estat espanyol, el nombre d'execucions iniciades sobre habitatges en el 2016 van caure el 30,9%.

La millora de la conjuntura de l'economia té un impacte directe en el registre del nombre d'execucions hipotecàries sobre finques i habitatges en particular.

Així, en el quart trimestre, a Catalunya el nombre d'inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries sobre habitatges es va situar en 1.329 expedients, cosa que va suposar un descens del 42,42% en relació amb el quart trimestre del 2015. 

La resta d'Espanya

A la resta de l'Estat, les xifres s'han situat en 21.064, xifra un 30,9% inferior a la del 2015, segons l'INE.

D'aquesta manera, les execucions hipotecàries sobre habitatges habituals encadenen dos anys de reculades després que el 2015 baixessin un 12,6%. Només en el quart trimestre del 2016 es van registrar 4.630 execucions hipotecàries sobre habitatges habituals, un 18,1% més que en el trimestre anterior, però un 33,2% menys que en el quart trimestre del 2015.

L'objectiu principal d'aquesta estadística és oferir trimestralment el nombre de certificacions d'execucions hipotecàries iniciades i inscrites en els Registres de la Propietat durant el trimestre de referència. Estadística recorda que no totes les execucions d'hipoteca acaben amb el llançament (desnonament) dels seus propietaris.

El 2016 es van iniciar 72.941 execucions hipotecàries, un 28,8% menys que el 2015. D'aquestes, 69.211 van afectar finques urbanes (on s'inclouen els habitatges) i 3.730 a finques rústiques.

Les execucions hipotecàries sobre finques urbanes van disminuir un 28,8% en relació al 2015. Dins les finques urbanes, 41.129 execucions van correspondre a habitatges, un 31,5% menys, i d'aquestes 26.954 eren execucions sobre habitatges de persones físiques, un 31,2% menys.