A partir de l'1 de gener de 2023, els contribuents hauran de declarar les criptomonedes que posseeixin i el valor en euros de les mateixes, segons es recull a l'esborrany del Reial Decret que desenvoluparà la Llei Antifrau que està en tràmit d'audiència pública i al qual es poden presentar al·legacions fins al 8 de juliol. La informació que han de presentar serà la referida a l'any immediatament anterior.

El Ministeri d'Hisenda perfila dos formularis, el 172 i el 173, per informar anualment l'Agència Tributària sobre els actius i les monedes virtuals i només es poden presentar per via telemàtica. Després de desaparèixer el model 720, el nou reglament cerca definir un de nou. A l'haver de convertir el valor a euros es farà tenint en compte la cotització mitjana de la criptomoneda el dia 31 de desembre de l'any. Segons es descriu, també hi haurà una casella per indicar la cotització i el valor utilitzat per efectuar aquesta valoració.

Què demanen?

Aquesta obligació afectarà les persones i entitats que posseeixin aquests actius, tant per a titulars com beneficiaris i autoritzats, d'informar sobre les monedes virtuals a l'estranger. Hisenda demanarà informar de tots els moviments, la data d'operació i les adreces públiques d'origen i destí associades a les criptomonedes rebudes o lliurades. D'aquestes operacions, caldrà deixar també marcat el tipus de criptomoneda adquirida i el seu valor en euros equivalent, així com les comissions associades.

Informa't des del Ministeri

Tot el text i les especificacions ja estan publicades, a falta de les darreres concrecions, al portal oficial d'Hisenda. En el text deixa clares les disposicions: "Serà aplicable per primera vegada per a la presentació del model 172, de “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals” i del model 173, de “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals” corresponents a l'exercici 2022 que s'hagi de realitzar al mes de gener de 2023".