La moda és un motor econòmic a Catalunya. Així ho diuen les últimes dades del Departament d'Empresa i Treball, que detallen que les empreses del sector han generat una facturació agregada de 14.500 milions d'euros i dona feina a més de 64.500 persones, segons conclou l’estudi Nova Indústria: Nous serveis de valor afegit en les cadenes de valor industrials. El cas de la moda a Catalunya elaborat pel Cluster Development del Departament. Aquestes dades, a més, inclouen totes aquelles empreses del sector tèxtil tradicional, però també un bon nombre del sector manufacturer.

L'encarregada d'explicar les conclusions d'aquest estudi ha estat la directora general d’Indústria, Natàlia Mas, i ha destacat que “l’estudi se centra en un dels aspectes clau per a la competitivitat de la indústria i per assegurar la seva resiliència com és la seva capacitat de transformació i adaptació dels seus models de negoci per respondre als desafiaments competitius d’un mercat cada cop més global com és el de la moda”.

L’estudi destaca, que a Catalunya hi ha unes 160 empreses del sector amb volums de negoci superior als 10.500 milions d’euros i un creixement mitjà superior al 4,5% anual en els últims anys. En segon lloc, trobem que la cadena productiva continua sent una part rellevant del sector, però que en els últims anys s'ha especialitzat amb més de 300 proveïdors productius que han pogut continuar competint al mercat del disseny o per capacitats d’innovació o especialització del seu producte. D’altra banda, dins del sector a Catalunya també destaquen els gestors de la producció i el disseny que concentren un volum de negoci de quasi 700 milions d’euros i amb un ritme de creixement superior al 6,5% els últims anys.

 

Canvis estructurals

Alhora, l'estudi destaca tots els canvis que s'han produït en el sector en les últimes tres dècades que han provocat una autèntica transformació del sector del tèxtil-moda. Aquests canvis han arribat tant per la part de la distribució com en la fabricació. Per tant podem dir que la cadena de valor ha anat incorporant durant els últims anys diferents baules que han anat prenent més importància: des del lideratge de les marques integrades al retail, passant pels e-tailers, els gestors de la producció, les empreses de logística especialitzada, o totes les de serveis de valor afegit, com consultores, empreses tecnològiques especialitzades o escoles de formació.

Aquesta gran transformació del sector, destaca l'informe, només ha estat possible amb la incorporació de nous perfils professionals com per exemple els product managers, responsables de compra a altres països, dissenyadors de producte per al mercat de la moda ràpida... Alhora, també s'han incorporat perfils digitals com analistes de dades o gestors de projectes. La major part d’aquests perfils professionals aporten al sector un valor afegit a l’àmbit productiu.

La Covid ha aguditzat les tendències de consum

La crisi sanitària de la Covid, a més, ha aguditzat les tendències de consum, tant pel que fa a la compra online com en els aspectes de sostenibilitat. En sis mesos, el canal online ha tingut un creixement equivalent a sis anys consecutius, gairebé duplicant la quota a la majoria de mercats.

De cara al futur, des del sector esperen increments de fins al 20% quan acabi aquest any 2021. En termes de sostenibilitat, els estudis sobre el consumidor continuen parlant d’un augment de preferència per productes que tinguin menys impacte en el medi ambient.