La Inspecció de Treball de Catalunya va aconseguir que un total de 22.996 contractes temporals es reconvertissin en indefinits l’any 2021 en el marc de la lluita contra el frau en la contractació, el que suposa un increment del 106% respecte a l’any 2020. Així ho ha explicat aquest dilluns al matí el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, durant la presentació del balanç d’activitat de la Inspecció de Treball juntament amb la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, M. Luz Bataller, i del secretari de Treball, Enric Vinaixa. A més, durant l'any passat va augmentar un 31,4% el nombre de sancions proposades (13.607) per un import total de 43,3 milions d'euros, dels quals més de 32 milions han estat proposades per la Inspecció de Treball de la Generalitat.

Durant la seva intervenció, el conseller Torrent ha qualificat el 2021 de "més que positiu" tenint en compte la conjuntura socioeconòmica i la creixent petició externa d'actuacions, sobretot de denúncies, amb el consegüent volum d'activitat que això genera. El conseller ha destacat que l'actuació de la inspecció va regularitzar la situació de gairebé 23.000 treballadors, cosa que va permetre a aquestes persones tenir el contracte que els corresponia. Pel que fa a dades totals, l'any va finalitzar 99.485 actuacions a Catalunya, de les quals 58.073 corresponen a la Inspecció de Treball de la Generalitat, un 5,7% més. El 51% d'aquestes actuacions s'han referit a matèries relacionades amb la seguretat i la salut, un 28% a temes laborals, un 10% a ocupació i estrangeria; un 2,5% a altres apartats, com els relacionats amb la covid-19, i un 8% a Seguretat Social.

Vinaixa, per la seva part, ha destacat que els expedients finalitzats l'any 2021 per la inspecció de treball van ser 56.629, dels quals 30.872 corresponen a la Inspecció de Treball de Catalunya, un 1% més respecte al 2020. Vinaixa ha recordat que hi ha més actuacions que expedients perquè un mateix expedient pot incloure diverses actuacions. El 58% de les recerques d'accidents de treball van finalitzar amb propostes d'infracció. Quant al control de les indemnitzacions en l'extinció de contractes temporals, es van fer 500 actuacions i es van proposar 176 sancions, alhora que es van recuperar salaris per valor de 189.000 euros.

En matèria d'igualtat, la inspecció va executar 808 actuacions, un 46,4% més, el que va suposar un augment del 281,6% de les infraccions, fins a arribar a les 186. En l'apartat d'economia irregular, es van donar d'alta en la Seguretat Social 5.973 treballadors i es van regularitzar 4.482 contractes de treballadors de la llar. El conseller ha apostat per seguir reforçant la Inspecció de Treball de Catalunya, amb un augment de 10 inspectors l'any 2023 i 8 el 2024, una vegada es resolguin les convocatòries pendents. Torrent també ha destacat la importància que administracions i teixit productiu s'adaptin a les noves realitats i incorporin la tecnologia per poder ser eficaces i eficients en les seves funcions i la necessitat de seguir fent campanyes, principalment en els sectors amb més precarietat laboral o elevada sinistralitat o amb més presència de col·lectius vulnerables.

Entre alguns dels apartats en els quals la inspecció ha de posar el focus, el conseller ha destacat la igualtat, les indemnitzacions i quitacions en l'extinció de contractes laborals, serveis de prevenció o temps de treball. Per a Torrent, la Inspecció de Treball és un agent "clau i imprescindible" per avançar cap a un món laboral "més just" i per fer que el sistema productiu sigui més "competitiu" en qualitat de treball. Algun dels incompliments més destacats durant 2021 es van referir a temps de treball, transgressió en la normativa en contractes de treball, falta de permisos de treball o altes fora de termini.