La Cambra de Comerç de Barcelona i el grup de recerca AQR-Lab han presentat avui l'estudi sobre l'impacte econòmic de la ineficiència del sistema judicial espanyol a través d'una comparativa entre països. L'estudi estima que les deficiències en el sistema d'execució de sentències judicials només permet recuperar el 21,8% de l'import econòmic de les sentències executades a Catalunya, i de mitjana, el termini del procés per recuperar aquests imports és d'un any i 9 mesos. 

Des de la Cambra afirmen que "cap societat es pot considerar avançada si les seves taxes judicials amb prou feines arriben any rere al al 40%", cosa que és el que està passant a Espanya. De fet, l'Estat Espanyol es situa com el país amb l'evolució més negativa en termes de taxa de resolució d'execucions, i només per davant de Portugal pel que fa a la durada del procediment d'execució. Asseguren, doncs, que “hi ha poques qüestions en què s'estigui tant d'acord com amb la ineficàcia del sistema judicial actual.”

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha assegurat que "l'agilització de la justícia és una condició necessària per garantir la seguretat jurídica i atreure la inversió".

Els principals problemes del sistema

Un dels principals problemes del sistema és el nombre d'execucions pendents. Tot i que segons les últimes dades disponibles, el nombre d'execucions civils i mercantils resoltes a Catalunya ha anat en augment durant els darrers anys, han crescut més les execucions ingressades. Això es tradueix, en dades del 2015, que si no hi haguessin nous ingressos d'execucions i suposant el mateix ritme de resolucions, es trigaria més de 3 anys a resoldre totes les que hi ha pendents. 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i AQR-Lab

Les taxes judicials a Catalunya i a Espanya

En comparació amb el conjunt d'Espanya, els resultats de les taxes de resolució, pendència i congestió mostren que Catalunya es troba en una situació pitjor. Aquesta situació es mostra en els gràfics cedits per l'estudi: 

Impacte econòmic

L'estudi estima que la quantitat principal de les execucions pendents a Catalunya el 2013 va ser de més de 6.580 milions d'euros, cosa que suposa el 3,4% del PIB de Catalunya, només en l'àmbit civil i mercantil. D'aquesta quantitat, passats més de 3 anys només s'havia recuperat el 21,8%, per tant encara queden per recuperar més de 5.000 milions d'euros. Els integrants de l'estudi asseguren que "si aconseguíssim augmentar l’index de recuperació fins al 35%, recuperariem 865 milions d’euros i globalment, per cada milió d’euros de més que es recuperés, Catalunya augmentaria el seu PIB en 350.000 d'euros", a més de generar 133.006 euros més en rendes fiscals i "es contribuiria a crear o mantenir 5 llocs de treball a temps complet". 

Millores proposades

La Cambra assegura que un sistema judicial ineficient derivarà en un menor nivell d'inversió, menor tamany empresarial i menor progrés tecnològic degut a la menor inversió en R+D+i. No només això sinó que una manca de protecció dels drets de propietat en un context d'inseguretat jurídica "encara desincentiva més aquesta inversió". Per últim, destaca que un funcionament poc eficient es pot traduir en encariment dels crèdits comercials i financers per la major incertesa i els llargs períodes de cobrament. És per tots aquests motius que l'informe proposa certes millores per fer el sistema més eficient. 

D'una banda, es considera un "problema" el fet que Espanya sigui l'únic país de la UE-27 on els jutges són els responsables del procés d'execució, ja que això augmenta el temps de resolució i en provoca gran part de la ineficiència, per la falta de personal. Caldria, doncs, "ampliar-ho per tal que els lletrats de l'administració de justícia hi poguessin intervenir".

Proposen també "reformar els procediments d'execució per tal d'agilitzar-los", millorant la informació que reben els afectats, establir un termini raonable pel procés i reduir els passos i la burocràcia necessària per les resolucions.