L’Institut Català de Finances (ICF) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han activat una línia de préstecs de 90 milions d'euros amb condicions preferents per promoure i finançar la construcció d’habitatges de lloguer social. Segons ha informat aquest dilluns l'ICF, els préstecs serviran per finançar la construcció de mil pisos nous, que tindran una mitjana de 70 metres quadrats i un preu de lloguer màxim de 450 euros mensuals. Els préstecs tindran un tipus d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una bonificació parcial per part de l’Agència de l’Habitatge.

Els destinataris d’aquesta línia de préstecs, dotada amb 90 milions d’euros, són promotors amb seu operativa a Catalunya. Aquest conveni s’emmarca en el Pla per al dret a l’habitatge i beneficiarà els promotors que construeixin en algun dels 152 municipis amb forta demanda acreditada, segons el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.

D’acord amb l’ordre d’ajuts que s’ha publicat al DOGC, l’ICF aportarà els recursos, analitzarà i gestionarà els préstecs i l’Agència de l'Habitatge de Catalunya emetrà un informe d’elegibilitat. Els préstecs tindran un tipus d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una bonificació parcial, que anirà a càrrec de l’Agència de l’Habitatge.

El termini d’amortització d’aquests préstecs serà d’un màxim de 25 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys. L’import de cada préstec no podrà superar els 100.000 euros per habitatge. L'ICF ha subratllat que el conveni vol afavorir que els promotors tinguin una línia de finançament per a la construcció d’habitatge de lloguer a preu assequible, que en els darrers anys havia quedat pràcticament aturada.