El Govern vol incorporar noves deduccions fiscals per als contribuents que donin diners o un terreny als seus descendents per construir-se una casa que constitueixi el seu habitatge habitual. Així consta en les modificacions tributàries incloses pel Govern en l'anomenada llei d'acompanyament dels pressupostos, unes propostes que ara ha d'avaluar el Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC), encara que la seva opinió no és vinculant. Aquest projecte de llei de mesures fiscals, que es tramita al costat del de pressupostos, no inclou cap referència a una rebaixa de l'IRPF generalitzada ni una deflactació, una última mesura que ja va descartar la consellera d'Economia, Natàlia Mas, en una recent compareixença davant el Parlament.

També per a famílies nombroses

En les 408 pàgines de la memòria d'avaluació de l'impacte de la llei d'acompanyament, el Govern detalla que a més de l'exempció ja existent del 95 % en la donació a un descendent d'un habitatge habitual s'incorpora ara el terreny en el qual es vagi a construir aquest habitatge o els diners per adquirir aquest espai físic. El departament d'Economia també vol elevar el llistó màxim dels ingressos que ha de tenir una família nombrosa, monoparental, amb discapacitat o jove per beneficiar-se d'impostos reduïts per a la compra d'un habitatge. El nou límit és el d'una base imposable de 36.000 euros. Fora de l'àmbit fiscal, destaca en el nou text que vol aprovar el departament d'Economia que el Govern estarà obligat a presentar un "informe pressupostari previ a les eleccions per proporcionar una imatge objectiva i rigorosa de l'estat general actual i previst de les finances públiques".

L'objectiu que persegueix el Govern és que els electors, quan vagin a votar, tinguin el màxim d'informació sobre l'estat de les finances públiques, subratlla aquest diari. En la llei hi ha diverses modificacions per estimular la inversió en projectes empresarials d'emprenedors. Concretament s'incrementen les deduccions en l'IRPF del 30% al 40% per als particulars que inverteixin en projectes d'emprenedors. La pèrdua de recaptació estimada és de 350.000 euros, segons consta en la memòria. També hi ha "modificacions tècniques" en les deduccions per donatius a determinades entitats que fomentin la llengua o la recerca. En el cas de l'impost de donacions, també s'incrementen les opcions en les quals serà possible una deducció quan els diners vagin a inversions empresarials. Com sol ser habitual en aquesta llei, aquest any també hi ha canvis en el cànon de l'aigua. En aquest cas, el departament d'Economia vol que els clients detallin els usos del seu consum d'aigua. En el text de l'avantprojecte de llei de mesures fiscals es destaca que aquesta mesura no té impacte pressupostari.