El Govern ha denunciat aquest divendres la "nova invasió de competències" de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la articles de la llei catalana de comerç, tot i que puntualitza que el seu impacte "no serà determinant". L'executiu ha respost així després que aquest dijous el ple de Tribunal Constitucional determinés que la llei de Catalunya contravé la legislació bàsica estatal sobre horaris comercials. D'aquesta manera, el Departament d'Empresa i Treball defensa que la llei es va aprovar amb l'objectiu "prioritari" de protegir el petit comerç i destaca que la sentència manté vigent el dret del consumidor de ser atès en català i el règim sancionador, així com la potestat de recomanar els períodes de rebaixes. 

Recurs d'inconstitucionalitat

Aquest dijous el TC va estimar el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel govern espanyol contra diversos articles de la llei catalana de comerç, serveis i fires i els va anul·lar per invasió de competències de l'Estat. La sentència conclou que la major part dels preceptes incorren en una "efectiva contradicció amb la legislació bàsica estatal en matèria d'horaris comercials, d'acord amb la reiterada jurisprudència constitucional en la matèria i envaeix, per tant, la competència de l'Estat per dictar-la, el que condueix a la seva declaració d'inconstitucionalitat i nul·litat". Paral·lelament, també s'anul·la perquè estableixen regles de silenci negatiu davant de la manca de resolució expressa de l'administració autonòmica pel que fa a la condició de municipi turístic, de manera contrària a la normativa bàsica estatal; l'alteració dels terminis de prescripció fitxats a la normativa bàsica estatal en relació amb determinades infraccions i sancions i quan estableix un termini de caducitat de les declaracions de municipis d'interès turístic incompatibles amb la normativa. En concret, es va estimar el recurs d'inconstitucionalitat contra els articles 8.3, 20.6, 36.2 b), 37.1 j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69 i 72.1 b).

Restriccions d'horaris

Per connexió o conseqüència es van declarar inconstitucionals les regles que limiten la vigència màxima de l'excepció aplicable als municipis turístics i a la pròrroga de la condició de municipi turístic. En aquest sentit, es van declarar conformes a la Constitució, interpretats en el sentit que indica la sentència, els articles sobre els períodes de rebaixes, en entendre el tribunal que conté un "criteri purament descriptiu", i el que inclou el deure d'estar en condicions d'atendre els consumidors que s'expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, que no s'ha considerat com un deure de coneixement efectiu d'una llengua determinada que recaigui directament sobre uns subjectes concrets.