La companyia elèctrica Endesa va detectar gairebé 24.500 casos de connexions irregulars a la xarxa a Catalunya durant 2020, la qual cosa suposa un increment del 69% respecte a les xifres de fa cinc anys. Unes xifres que han augmentat gràcies a la feina contra el frau elèctric de la companyia i la col·laboració ciutadana.

La digitalització de la xarxa, el desplegament de sensors i la implantació dels comptadors intel·ligents fa que cada vegada s'obtingui més informació del funcionament dels equips de mesura i de la xarxa de mitjana i baixa tensió. D’aquesta manera, i mitjançant l'anàlisi de les dades, es poden arribar a detectar desviacions i comportaments anòmals que ajuden a orientar les inspeccions de manera més eficient, així com a augmentar el percentatge de frau detectat.

A Catalunya s’han obert 24.467 expedients per connexions irregulars, un 69% més que fa 5 anys

Comptadors manipulats

Durant el 2020 Endesa va detectar a Catalunya gairebé 24.500 casos de connexions irregulars, la qual cosa suposa un increment del 69% respecte fa 5 anys. I és que, el 2015, la xifra d’expedients oberts no arribava a 14.500. En un comunicat, la companyia elèctrica ha assegurat que aquest increment es deu, en part, "a l'èxit en la utilització de noves tecnologies i d'eines d'anàlisi massiva de dades" per detectar i combatre els casos de frau.

gràfic frau elèctric catalunya

Al llarg de l’any passat l’energia defraudada a tot Catalunya amb aquesta pràctica il·legal va superar els 379 milions de kilowatts hora any, l’equivalent al consum mensual de més d’1,4 milions de llars.

kw defraudats

Respectant sempre la normativa, Endesa treballa amb un volum important de dades que bolca a un data lake sobre el qual s'utilitzen llenguatges de programació avançats per a crear models que permeten detectar el frau. En aquest sentit, l'aplicació de la intel·ligència artificial sobre les dades i la millora sistemàtica d'aquests models predictius, està permetent detectar de manera eficient tota mena de fraus, tant en subministraments amb contracte en vigor, com en subministraments sense contracte, des dels fraus tradicionals (ponts, dobles escomeses, enganxaments directes, etc.), fins als més sofisticats (plaques amb circuits impresos inserides en els mateixos comptadors). 

Connexi¢ irregular amb pinces d'estendre la roba

La lluita d'Endesa contra el frau elèctric

Endesa segueix treballant per lluitar contra el frau elèctric per tres motius: perquè és il·legal i suposa un delicte; perquè representa un perill per la seguretat i la integritat física de les persones, ja que una instal·lació elèctrica manipulada pot provocar danys a qui l’estigui manipulant i a totes les persones que envolten i/o conviuen en l’immoble en qüestió (té un potencial risc de provocar un curtcircuit, un incendi o explosió); i, per últim, perquè perjudica els altres, ja que quan es produeix una sobrecàrrega a la xarxa actuen els sistemes de protecció de seguretat –per evitar mals majors– i poden arribar a produir-se interrupcions del subministrament a aquells clients que tenen el servei contractat, pot malmetre la instal·lació de la finca i fa pujar el preu de la factura de la llum.

Principals riscos del frau elèctric

Intel·ligència artificial: un exemple d'èxit 

La introducció de la intel·ligència artificial (IA) ha marcat un abans i un després en la detecció de connexions irregulars. I és que, en només tres anys (2018-2020), s’ha aconseguit detectar frau elèctric en una de cada dues inspeccions realitzades a tot l’Estat, una xifra que duplica els registres de l’any 2017, que és quan la companyia va començar a aplicar tècniques de machine learning (aprenentatge automàtic) i deep learning (aprenentatge profund) per a detectar pèrdues d'energia no tècniques.

Un equip d’Endesa format per matemàtics, informàtics i enginyers lidera l’ús de la IA

La unitat de Machine Learning la formen matemàtics, informàtics i enginyers que apliquen la intel·ligència artificial a la lluita contra el frau elèctric. Són experts en data science i big data. Aquests nous perfils professionals s'han incorporat en els últims anys a la plantilla d'Endesa i treballen juntament amb els inspectors de camp per a desenvolupar i millorar els models predictius. 

Com hem d'actuar davant d'un cas de frau elèctric?

La col·laboració ciutadana és un dels elements que ha permès millorar les xifres de detecció de casos de frau elèctric. L’any passat, Endesa va rebre més de 21.000 notificacions de possibles fraus a Catalunya a través de la línia telefònica (800 760 20), la bústia de correu electrònic anomalias@enel.com i el servei web https://www.endesadistribucion.es/es/servicios/fraude/denunciar-fraude.html. Mitjançant aquests canals, els ciutadans poden aportar, de manera confidencial, qualsevol comunicació sobre  anomalies i presumptes fraus. Aquests avisos van descloure prop de 15.000 inspeccions i van permetre detectar més de 3.300 fraus.

Mesures extraordinàries

Endesa realitza, des del 2017, diverses mesures extraordinàries per a minimitzar l’impacte en la qualitat de subministrament provocat per les connexions irregulars en algunes zones concretes de Catalunya. Ho fa amb la implementació d’elements d’automatització que ajuden a accelerar la reposició del subministrament i la instal·lació de sofisticats equips de monitoratge de la xarxa per tal de calcular la càrrega de consum d’energia.

Aquests dispositius permeten elaborar un mapa en temps real sobre el comportament de la xarxa (quanta càrrega passa per cada cable, mesurar cadascuna de les seves fases, etc.) i detectar on hi ha sobreconsums més enllà dels reglamentaris (cal pensar que la xarxa està dissenyada per suportar la demanda contractual dels clients més un petit marge per donar resposta a eventuals puntes de consums). Aquesta fotografia possibilita, en conseqüència, sectoritzar línies de baixa tensió en carrers on hi ha registrats historials de problemes, fet que permet reduir els trams d’afectació en cas de sobrecàrregues per connexions il·legals i, per tant, poder reduir el nombre de clients perjudicats.

Connexi¢ directa a suport

Col·laboració amb l’administració

Des de fa setmanes Endesa i Generalitat de Catalunya treballen conjuntament un pla de coordinació amb diferents actuacions que permeten identificar i resoldre usos i connexions fraudulentes a la xarxa de distribució, incloent-hi les provocades pels cultius de marihuana. D’aquesta manera, s’està treballant de manera transversal amb representants d'Endesa, el departament d’Empresa i Coneixement i la ‘Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, així com la conselleria d’Interior i el cos de Mossos d’Esquadra. 

Plantaci¢ marihuana amb connexions irregulars 1

En aquest sentit, convé recordar la màxima cooperació amb els ajuntaments i cossos de seguretat (policies locals i Mossos d’Esquadra) per fer inspeccions i intervencions de forma coordinada amb l’objectiu de deixar la xarxa elèctrica reglamentària sanejada i erradicar situacions insegures.