Endesa ha proposat als ajuntaments catalans que tenen més de cinc veïns en situació de vulnerabilitat amb un deute conjunt d'uns 10.000 euros en rebuts de la llum impagats que assumeixin el 50% del deute i la companyia elèctrica es farà càrrec de l'altre 50%. En un comunicat, la companyia ha informat aquest dijous que ha enviat una carta amb la proposta als ajuntaments que tenen veïns en aquesta situació, a qui les elèctriques no poden tallar el subministrament.

"La proposta, basada en un compromís conjunt entre les administracions públiques i Endesa, permet superar la situació actual i evita l'endeutament dels col·lectius vulnerables", ha argumentat l'empresa.  Endesa ha indicat que té detectades unes 25.000 persones vulnerables a Catalunya a través dels serveis socials dels seus ajuntaments, que sumen un deute de més de 21 milions d'euros en llum, entre els anys 2015 i 30 de juny d'aquest any. D'aquestes 25.000 persones, el 30% s'ha acollit als descomptes en el rebut de la llum establerts en l'anomenat bo social, aprovat a final del 2017.

Aquestes persones en situació de vulnerabilitat, tant les que s'han acollit al bo social com les que no, "segueixen acumulant deute", i d'aquí la proposta d'Endesa que els consistoris n'assumeixin el 50%. En total, segons la proposta, Endesa es faria càrrec d'un deute de 10,5 milions d'euros, mentre els ajuntaments haurien de fer front a la resta fins als 21 milions que calcula l'empresa elèctrica que deuen uns 25.000 abonats vulnerables a Catalunya.

La llei catalana 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica estableix, en el seu article 6, que "les administracions públiques han d'establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d'aigua potable, gas i electricitat per garantir que concedeixin ajudes a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims".

El bo social és un tipus de tarifa amb un descompte fixat pel Govern de l'Estat que té com a objectiu protegir els usuaris amb menys possibilitats econòmiques. Aquest descompte s'aplica automàticament als clients amb subministraments de potència contractada inferior a 3 kW, pensionistes i famílies nombroses o en les que tots els membres en edat de treballar són a l'atur.

Endesa ha arribat els últims anys a nombrosos acords amb consistoris i comunitats autònomes perquè assumeixin els deutes dels seus veïns vulnerables que no poden assumir les despeses del subministrament bàsic de llum. A Catalunya, ha arribat a acords amb 35 ajuntaments, lluny dels 74 d'Andalusia o els 47 de Galícia, segons s'informa en la pàgina web de la companyia.