Les empreses de més de 10 treballadors amb seu a Catalunya que analitzen el big data s'han doblat entre el 2019 i el 2020, segons l'enquesta sobre l'ús de les TIC de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El primer trimestre del 2019 hi havia un 9% d'empreses que asseguraven estudiar les dades massives i aquest any la xifra s'ha enfilat fins al 18,5%. Per sectors, l'increment més gran s'ha registrat en els serveis, que en tres anys s'han disparat del 10,9% al 23,9%. L'estadística també assenyala que un 55% de les empreses de Catalunya de més de 10 empleats ofereixen la possibilitat de fer teletreball. Per contra, aquesta dada no es pot comparar amb abans de la pandèmia, ja que l'INE no recollia aquestes dades. D'aquesta manera, els negocis catalans indiquen que el percentatge d'empleats que teletreballen regularment és del 20%. 

Un 21% de les empreses afirma que tenen especialistes en TIC. Amb tot, Catalunya destaca com la comunitat on les firmes de més de 10 empleats utilitzen més les TIC, seguida de Madrid i el País Basc. Al conjunt de l'Estat, l'estadística també indica que nou de cada deu empreses tenen alguna mesura de seguretat TIC implementada i un 30% compten amb servei de venda en línia. 

Big Data a Catalunya

Catalunya compta amb 220 companyies dedicades al big data. El conjunt d'aquests negocis generen 2.500 llocs de treball i acumulen una facturació de 250 milions d'euros anuals, segons l'estudi Big Data a Catalunya elaborat per Acció. El big data són tots aquells volums de dades tan grans i complexos que, per poder-se processar i extreure'n valor, requereixen l'ús de tecnologies no tradicionals. Aquest volum d'informació ha de ser processar ràpidament i sovint en temps real, fet que implica la necessitat que sorgeixin noves eines tecnològiques per fer front a aquestes necessitats. D'aquesta manera, el big data s'associa a noves tecnologies com la intel·ligència artificial, el machine learning, el deep learning o l'ús del núvol, entre d'altres. La hibridació d'aquestes facilita el desenvolupament de solucions innovadores i disruptives i ajuda a avançar en diferents camps de coneixement.

De les 220 empreses dedicades al big data a Catalunya, el 89% són petites i mitjanes companyies. Més enllà d’estar format per pimes, destaca el fet que es tracta d’un sector emergent, atès que el 61,4% de les empreses que el conformen tenen menys de 10 anys de vida i un 38,2% són start-ups. Per facturació, el 35,5% de les empreses supera el milió d’euros, mentre que el 12,7% factura més de deu milions d’euros anuals. El big data té també potencial de creixement internacional, ja que una quarta part de les empreses catalanes del sector ja són exportadores (25,5%).

Quan parlem d'aquests negocis ens referim a firmes dedicades a l'anàlisi de dades (64,1%) i de proveïdors de tecnologia (38,2%). A més, es tracta d’un àmbit transversal, pel fet que la gestió de grans volums de dades té aplicacions en altres sectors, des de l’e-commerce a la salut, l’alimentació o les finances.