El Departament d’Empresa i Treball ha impulsat la digitalització de 1.000 pimes catalanes des del llançament del programa ProACCIÓ 4.0 l’any 2019. En el marc d’aquesta iniciativa s’han destinat 12,5 milions d’euros, mitjançant ACCIÓ, en ajuts directes destinats a 984 projectes de pimes, bàsicament de l’àmbit industrial. Mitjançant el programa ProACCIÓ 4.0, que compta amb dues línies en funció del nivell de digitalització de l’empresa, les pimes catalanes han pogut realitzar una diagnosi destinada a establir plans de transformació digital, amb un ajut de fins a 8.000 euros, o implantar aquesta estratègia i incorporar així noves tecnologies com la robòtica, la fabricació additiva, el ‘big data’ o la intel·ligència artificial, amb un ajut de fins a 20.000 euros.

D’aquest miler d’empreses que han pogut impulsar els seus processos de digitalització, destaquen les del sector de la maquinària i els béns d’equip (13% del total), l’alimentació i productes gurmet (11%), la metal·lúrgia i productes metàl·lics (6%) i les infraestructures i construcció (6%). Pel que fa al repartiment territorial, els ajuts s’han distribuït al llarg de gairebé la totalitat de comarques catalanes, amb presència en 37 d’elles. La que concentra més projectes que han rebut ajuts és el Barcelonès (21%), seguida del Vallès Occidental (16%), el Baix Llobregat (9%), el Gironès (7%) i el Vallès Oriental (7%). Des de la primera convocatòria de Cupons 4.0 d’ACCIÓ, l’any 2019, dotada amb dos milions d’euros, el pressupost ha anat incrementant passant dels 4,49 milions d’euros del 2020 als sis milions d’euros de la darrera convocatòria el 2021. En total s’han rebut més de 1.700 sol·licituds per accedir als ajuts, de les quals han estat aprovades gairebé un 60%.   

Per la directora general d’Indústria i consellera delegada d’ACCIÓ, Natàlia Mas, “aquest balanç permet tancar la primera etapa del ProACCIÓ 4.0 complint tots els compromisos amb l’impuls a la digitalització de 1.000 pimes de la pràctica totalitat del país, la formació de més de 200 professionals en tecnologies avançades d’Indústria 4.0, més de 350 proveïdors de tecnologies 4.0 acreditats i la publicació d’una metodologia de Diagnòstic avançat 4.0”. Segons Mas, el ProACCIÓ 4.0 “evoluciona ara cap a una transformació digital més avançada, amb l’acompanyament a la introducció de tecnologies més punteres i l’objectiu d’arribar a 2.000 empreses el 2024”.

En aquest sentit, Mas destaca la importància per al teixit industrial “d’adoptar i integrar les tecnologies que estan transformant els processos productius per seguir sent competitius”. Per Mas, “la digitalització és l’única via per garantir que disposem de més i millor indústria, la que genera valor afegit i llocs de treball de qualitat”.

El ProACCIÓ 4.0 ha estat reconegut pel programa Interreg Europe de la Comissió Europea com a bona pràctica de política pública en l’acceleració de l’ecosistema innovador de Catalunya i la transformació de les pimes cap a la Indústria 4.0. Engegat el novembre de 2019, impulsat per ACCIÓ, té la finalitat d’accelerar la transformació tecnològica de les empreses catalanes, especialment de les pimes, en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya i la Fundació per a la Indústria Sabadell-1559. Fins ara, a banda d’oferir suport en la diagnosi o implantació de plans de transformació, s’han dut a terme més de 180 jornades de sensibilització arreu de Catalunya que han comptat amb la participació de més de 4.600 professionals.