Les Cambres de Catalunya i la Fundació .cat han donat a conèixer la iniciativa elKIT.CAT, un programa que té com a objectiu contribuir a fomentar la digitalització de les empreses tot impulsant l’ús de la llengua catalana en el món empresarial. L’aposta sorgeix fruit de la posada en marxa del Kit Digital, un programa europeu a escala estatal que ofereix subvencions directes, s’estima que Catalunya rebrà al voltant de 540 milions d’euros, per impulsar programes de transformació digital a les empreses. Així doncs, elKIT.CAT pretén ser una eina útil per les empreses que es poden beneficiar del Kit Digital en català i així fomentar l'ús del català i la digitalització en l'empresariat del país.

Actualment, tots els proveïdors acreditats per oferir els serveis digitals a les empreses es troben a una gran base de dades de Red.es que no permet fer cerques per proximitat, servei ofert ni idioma. En canvi, elKIT.CAT sí que ho permet. El portal web connecta empreses amb els agents digitalitzadors que ofereixen els seus serveis digitals en català, siguin dins dels territoris de parla catalana o de qualsevol altre punt de l’Estat. El mercat de venda local i català és altament prioritari per al 66% de les empreses catalanes, segons dades de l’Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona, un percentatge que es redueix fins al 45% quan es valora el mercat estatal i fins al 28% en l’internacional.

Davant d’aquestes xifres, i de la importància estratègica que confereixen les empreses al mercat català, és una prioritat analitzar el grau de presència del català a l’espai digital. En aquest sentit, i segons les mateixes dades, es constata que el català només està present en un 57% de les pàgines web, una xifra força inferior al 80% que registra el castellà i no gaire superior al 42% de l’anglès. De fet, si s’analitza l’ús de la llengua per grans sectors d’activitat, es conclou que l’idioma predominant és el castellà, i, a certa distància, excepte a la indústria, li segueix el català.

Només un percentatge similar de negocis a la restauració afirmen tenir la web en català i en castellà, respectivament. Concretament, el sector de la restauració és on detecten més pàgines web en català amb un 78,4% dels establiments, seguit de la construcció amb un 62,8%, la resta de serveis (59,1%), el comerç (56,8%) i la indústria (47,6%). Per aquest motiu, les Cambres de Catalunya i la Fundació .cat han unit esforços per contribuir a revertir la situació i posicionar el català com una llengua preferent en la implementació de polítiques digitals dels negocis. A través de l’eina elKIT.CAT ambdues corporacions ajudaran a posicionar les empreses tecnològiques que ofereixen els seus productes digitals en llengua catalana amb independència de la seva ubicació geogràfica arreu de l’Estat.

elKIT.CAT, eina millorada

El que diferencia a elKIT.CAT dels altres cercadors és, en primer lloc, que tots els agents digitalitzadors que estan inscrits ofereixen serveis en llengua catalana. En segon lloc, el cercador és molt precís i acurat, ja que permet categoritzar els més de 2.500 proveïdors que té registrats per províncies de tots els territoris de parla catalana; en fins a deu categories diferents associades al Kit Digital (ciberseguretat, comerç electrònic, comunicacions segures, factura electrònica, gestió de clients, gestió de processos, gestió de xarxes socials, entre d’altres); o buscar el proveïdor d’entre les més de 80 solucions digitals a les quals responen com per exemple Drupal, Paypal o Wordpress. La versió actual d’elKIT.CAT és un primer pas que anirà evolucionant cap a un aplicatiu més complet i potent, que culminarà en una segona onada d’ajudes del Kit Digital, el darrer trimestre del 2022.

540 milions en subvencions directes

La posada en marxa d’aquesta eina pren més sentit que mai, enmig de la posada en marxa del programa europeu Kit Digital, una iniciativa que compta amb un pressupost de 3.000 milions d’euros per als anys 2022-2023 i 2024, finançada amb els fons europeus Next Generation i gestionada través de l’empresa pública Red.es en col·laboració amb Cámara de España i les cambres de comerç de l’Estat. El Kit Digital té per objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital de les pimes de l’Estat. Concretament, la iniciativa permetrà implementar solucions digitals d’entre un gran catàleg de propostes que van des del disseny de pàgines web i comerç electrònic, a plans de màrqueting digital i ciberseguretat, entre d’altres.

Per tal de respondre a les necessitats de tot el conjunt del teixit productiu, el programa es divideix en fins a tres segments de beneficiaris: el segment d’autònoms i d’empreses d’entre 1 i 2 treballadors, els quals rebran subvencions directes dotades de 2.000 €; el segment d’empreses entre 3 i 9 treballadors, les quals rebran aportacions de 6.000 €; i, per últim, el segment d’empreses d’entre 10 i 49 treballadors amb un bonus digital de 12.000 €. De fet, ara com ara, aquest darrer segment ja està actiu i les empreses d’entre 10 i 49 treballadors ja poden aportar a subvencions directes de fins a 12.000 € i accedir a un gran catàleg de solucions digitals ofertes per una àmplia diversitat d’agents digitalitzadors.

 A Catalunya hi ha 260.000 empreses, el que suposa un 18% del total estatal que és d'1.460.000. Per tant, s’estima que del total de la inversió, Catalunya hauria de rebre al voltant de 540 milions d’euros. Una oportunitat que el teixit productiu del territori no pot desaprofitar i que ha d’ajudar a revertir indicadors com el del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya que l’any 2019, abans de la pandèmia, constatava que menys del 30% de les empreses tenien un nivell de digitalització avançat, i poc més de la meitat un nivell moderat. A més, les dades indiquen que continuen sent les grans les que tenen major nivell de digitalització.