Segons l’estimació d’avanç que elaboren conjuntament l’Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, l’any 2017 l’economia catalana va créixer un 3,4%, tot just una dècima menys que el 2016 i el 2015. Així, el creixement del PIB català se situa tres dècimes per sobre del conjunt d’Espanya i supera en un punt el de la mitjana de la zona euro. Els resultats dels darrers tres anys (3,5% el 2015, 3,5% el 2016 i 3,4% el 2017), juntament amb el registrat el 2014 (2,3%), configuren una fase de fort creixement de l’economia catalana.

Pel que fa a les dades intertrimestrals, el creixement de l’economia catalana el quart trimestre del 2017 se situa en un 0,8%, el mateix que el registrat el trimestre anterior. En relació a l’oferta, els trets més destacats són el fort creixement de la indústria, l’inici de la recuperació de la construcció i la dinàmica positiva dels serveis, impulsats per la reactivació de la resta de l’oferta i per factors de demanda.

Millores en la construcció

Segons el Departament d'Economia, el creixement de la construcció s’ha mantingut estable durant tot l’any i ha "consolidat la seva recuperació". El quart trimestre, el creixement en aquest sector s’ha situat en un 5,3%, gràcies principalment a l’habitatge. De fet, el nombre d’habitatges iniciats presenta creixements relatius molt importants, dins d’uns nivells absoluts encara moderats. D’altra banda, la recuperació de la licitació pública durant l’any avança "una lleugera millora" de l’obra civil. En el conjunt del 2017, el creixement de la construcció també és del 5,3%, enfront d’un 3,2% el 2016.

Acceleració en les exportacions

Les exportacions catalanes han tornat a créixer amb força el 2017, segons el comunicat, seguint la línia d’acceleració del comerç mundial, tot i que ho fan a taxes més elevades. Les exportacions de béns acumulades fins al novembre augmenten un 8,9% i ja superen les del conjunt de tot l’any 2016. Cal afegir que durant els mesos d’octubre i de novembre el creixement de les exportacions s’ha accelerat (fins al 10,2 % i l’11,8%, respectivament).

Pel que fa a la inversió en béns d’equipament, després d’una relativa moderació el segon trimestre, les últimes dades mostren un repunt destacable, del 5,4% el tercer trimestre.

Finalment, el mercat de treball els darrers mesos ha seguit oferint senyals positius, si bé amb una mica menys de força que els trimestres anteriors. En el conjunt del 2017 el creixement de l’afiliació ha estat d’un 3,8% (el 2016 havia pujat un 3,7%) i s’han produït 104.522 noves afiliacions. Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), la població en atur ha seguit la tendència descendent dels darrers anys, amb una reducció d’un 14,2% interanual el 2017. La taxa d’atur se situa en un 12,6% el quart trimestre i en un 13,4% per al conjunt del 2017 (el valor més baix des del 2008), mentre que a Espanya és d’un 17,2% i a la zona euro d’un 9,1%.