L'ocupació s'està recuperant a Espanya a nivells prepandèmia si bé està registrant una desacceleració respecte a mesos anteriors. Així, el nombre d'aturats va caure en 11.394 persones el febrer (-0,3%), el descens més important registrat aquest mes des de l'any 2015, amb la qual cosa que la xifra total d'aturats en 3.111.684. En paral·lel, l'afiliació a la Seguretat Social va seguir a l'alça, amb 67.111 llocs de treball més, i la contractació indefinida marc rècord. A Catalunya, l'atur es manté estable, situant-se pràcticament igual que el mes anterior. El descens ha estat d'un 0,04% -al gener va augmentar un 0,74%.

A Catalunya, segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Treball, hi ha 371.660 catalans desocupats, una reducció del 27,45% respecte de febrer del 2021. Es tracta de la xifra d'atur més baixa el mes de febrer des de l'any 2008. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social puja en 21.247 persones i s'han creat 144.521 treballs més que fa un any (4,3%).

Del total d'aturats a Catalunya, 160.977 són homes i 210.683, dones, mentre que el col·lectiu de menors de 25 anys va arribar als 22.578 aturats. Per demarcacions, l'atur va baixar respecte al mes anterior a Tarragona, un 1,03% mentre que a la resta es va mantenir pràcticament igual, en augmentar un 0,07% a Barcelona, un 0,01% a Girona i un 0,81% a Lleida.

Contractes indefinits

En el conjunt d'Espanya es van firmar 316.841 contractes de caràcter indefinit, la xifra més gran de la sèrie històrica i el 22% del total dels firmats aquell mes, mentre que es van reduir en 94.311 els d'obra i servei després de l'entrada en vigor de la reforma laboral. L'atur va baixar al sector serveis, que va restar 11.238 aturats (-0,5%); en la construcció, on es va reduir en 7.199 persones (-2,9%), i en la indústria, que va registrar 2.625 aturats menys (-1%). En canvi, va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior en 3.125 aturats (+1,3%) i en l'agricultura, amb 6.543 aturats més (+4,4%).

Puja entre els joves

L'atur va baixar el febrer en ambdós sexes, encara que ho va fer sobretot entre els homes. Així, l'atur masculí va retrocedir en 10.578 persones el febrer (-0,8%), davant un descens de l'atur femení de només 816 dones (-0,04%). D'aquesta manera, en finalitzar el segon mes de l'any, el nombre de dones a l'atur es va situar en 1.840.647 i el d'homes, en 1.271.037. En termes interanuals, des de febrer de 2021, l'atur femení s'ha reduït en 464.132 persones (-20,1%), mentre que el masculí ha baixat en 432.973 aturats (-25,4%). Per edats, l'atur entre els joves menors de 25 anys va pujar un 2,7% al febrer, amb 6.005 parats més que a tancament de gener, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més va baixar en 17.399 aturats (-0,6%). Malgrat el repunt de febrer, el nombre d'aturats joves inscrits en les oficines d'ocupació ha assolit la seva xifra més baixa aquest mes dins de la sèrie històrica, amb un total de 225.480. Suposa, a més, un descens de 140.923 aturats en comparació amb febrer de 2021 (-38,5%).

Rècord d'indefinits

Al llarg del mes de febrer es van registrar 1.444.057 contractes, un 19,1% més que el mateix mes de 2021. De tots ells, 316.841 van ser contractes indefinits, la xifra més gran de tota la sèrie. Aquest volum de contractes fixos és un 139,2% superior al de febrer de 2021 i representa el 21,94% del total de contractes efectuats el segon mes de l'any. En paral·lel, els contractes per obra o servei, que van pel camí de la desaparició a conseqüència de la reforma laboral, pateixen un retrocés del 19,5%. En els dos primers mesos de l'any, període en què porta en vigor aquesta reforma, s'han realitzat 555.513 contractes fixos, més del doble que el gener i el febrer de 2021 (+116,5%).

Respecte a febrer de 2020, mes previ a l'esclat de la pandèmia de covid, els contractes indefinits en l'agricultura s'han incrementat un 162,7%; els de la construcció han pujat un 108,6%; els dels serveis han augmentat un 73,3%, i els de la indústria, un 57%. Dins dels contractes indefinits de febrer, els contractes a temps complet van sumar 173.960, el doble que el mateix mes del 2021, en tant que els contractes indefinits a temps parcial van totalitzar 142.881, multiplicant per més de tres la xifra de febrer de 2021.

De la resta de contractes subscrits al febrer, més d'1,11 milions van ser contractes temporals, dels quals el 25,6% van ser eventuals per circumstàncies de la producció a temps complet i el 20,9% van ser d'obra o servei, també a temps complet. Per la seva part, els contractes temporals amb jornada a temps parcial suposen el 25,2% del total.

Puja el País Valencià

L'atur registrat va baixar el febrer en nou comunitats, especialment a Madrid (-15.770 aturats), les Canàries (-2.022) i Balears (-1.931) i va pujar en vuit, destacant Andalusia (+4.394 aturats), Múrcia (+1.205) i País Valencià (+1.087). Quant a les províncies, l'atur va retrocedir en 26 d'elles, liderades per Madrid (-15.770), Huelva (-2.354 aturats) i les Balears (-1.931), i va augmentar en 26, principalment a Jaén (+4.981), Granada (+1.463) i Múrcia (+1.205).