El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha publicat aquest dijous que el dèficit fiscal de Catalunya es va enfilar durant el 2014 fins als 9.892 milions d'euros. Tal com es constata en els càlculs del Sistema de Comptes Públics Territorialitzats, la quantitat del 2014 equival al 5,02% del producte interior brut (PIB). De la mateixa manera, un català aporta sense retorn 1.317 euros a l'Estat. També són contribuents nets a les balances territorials els ciutadans de Madrid (amb un dèficit per càpita de 2.979 euros), els del País Valencià (-374 euros) i els de Balears (-1.373 euros).

El Ministeri d'Hisenda va publicar l'any passat les balances territorials corresponents al 2013, que xifraven el dèficit fiscal de Catalunya amb l'Estat en 8.800 milions d'euros, l'equivalent al 4,53% del PIB. Igualment, Hisenda va xifrar el dèficit fiscal català del 2012 en 7.666 milions d'euros, el que representava el 3,87% del PIB. Tenint en compte que el dèficit fiscal de Catalunya del 2014 ha estat estimat enguany en 9.892 milions d'euros, l'equivalent al 5,02% del PIB, les dades del govern espanyol mostren un creixement del saldo negatiu de l'economia catalana amb l'Estat en els darrers dos anys.

Segons les xifres de la cartera encapçalada pel ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, quatre autonomies sostenen fiscalment a tota la resta: Catalunya (amb un saldo de -9.892 milions d'euros), la Comunitat de Madrid (-19.205 milions), el País Valencià (-1.735 milions) i les Illes Balears (-1.516 milions). Entre les beneficiades, destaquen especialment Andalusia, amb un superàvit fiscal de 7.689 milions d'euros (un 5,54% del PIB) i les Canàries, amb 4.293 milions (un 10,8% del PIB). 

Taula dels saldos fiscals en el Sistema de Comptes Públics Territorialitzats. 

Hisenda calcula les balances fiscals territorials a partir del mètode de càrrega-benefici impulsat per la fundació d'estudis Fedea presidida per Ángel de la Fuente que computa els ingressos al territori on resideixen les persones que finalment suporten la càrrega fiscal i les despeses al territori on resideixen els beneficiaris, independentment d'on es produeix el servei públic concret resultat de la inversió. 

Però, no es calcula amb el mètode de flux benefici que imputa els ingressos al territori on es localitza la capacitat econòmica sotmesa a gravamen i les despeses al territori on es materialitzen, amb independència del lloc geogràfic on s’ubiquin els teòrics beneficiaris. Amb aquest darrer mètode, el dèficit fiscal de Catalunya va assolir els 14.623 milions d'euros l'any 2012, l'equivalent al 7,5% del PIB, segons un estudi que va publicar la Generalitat el 2016.