El dèficit de l'Estat es va més que duplicar fins al maig pels efectes del coronavirus i es va situar en 32.251 milions d'euros, és a dir, el 2,88% del PIB, segons ha informat el Ministeri d'Hisenda aquest dimarts. En els cinc primers mesos de l'any passat era de 15.556 milions, l'1,21% en termes percentuals. L'impacte de la pandèmia es va traduir en un descens dels recursos del 10,6% i alhora en un augment de les despeses del 10,8% fins al maig. A Catalunya, fins a l'abril, s'ha registrat un superàvit de 252 milions, el 0,12%, mentre que l'any anterior va registrar un dèficit de 622 milions, el 0,26% del PIB.

El conjunt de les administracions autonòmiques han registrat un superàvit de 231 milions, el 0,02%, que contrasta amb el dèficit de 2.714 milions, del 0,22%, de l'any passat. Tretze CCAA registren superàvit a l'abril. Això es deu a l'augment del 12,3% dels ingressos. Destaca l'increment de les transferències rebudes d'altres administracions, que creixen un 18,9% i també dels ingressos impositius (+8,4%), especialment els de la renda i el patrimoni (+20,3%).

El Ministeri d'Hisenda afirma que aquest "comportament positiu de les CCAA mostra que les mesures adoptades pel govern per pal·liar la situació d'emergència a les CCAA i dotar-les de liquiditat han estat eficaces". Pel que fa al conjunt de les administracions públiques fins a l'abril, excloent les locals i l'ajuda financera, el dèficit se situa en el 2,14% amb 23.997 milions.

Pel que fa a la Seguretat Social fins al 31 de maig, eleva el seu dèficit a 2.749,83 milions, que equival al 0,25% del PIB. El Ministeri de Seguretat Social estima que només mesures com l'exoneració de quotes a les empreses acollides a un ERTO ha reduït els ingressos acumulats en 1.247 milions.