La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i el Banc d'Espanya han descrit en un comunicat d'aquest dimarts la inversió en criptomonedes com "una aposta d'alt risc" per als petits estalviadors, atesa "la seva extrema volatilitat, complexitat i falta de transparència."

Les criptomonedes s'han popularitzat en els últims temps, alhora que els organismes supervisors han detectat un augment "significatiu" de la publicitat, moltes vegades "agressiva", per atreure les inversions en criptomonedes com a Bitcoin i Ether. En aquest sentit, la companyia automobilística Tesla va adquirir aquest dilluns 1.500 milions de dòlars (1.239 milions d'euros) de la criptodivisa Bitcoin, el canvi de la qual a dòlars es va disparar fins als 48.215,82 'bitllets verds'.

Les entitats supervisores adverteixen sobre l'elevada volatilitat dels preus de les criptodivises, les quals comporten "un alt component especulatiu que pot suposar fins i tot la pèrdua total de la inversió". A més, aquest mitjà digital d'intercanvi encara no és considerat un mitjà de pagament, no compta amb el suport d'un banc central o altres autoritats públiques i no està cobert per mecanismes de protecció al client com el Fons de Garantia de Dipòsits o el Fons de Garantia d'Inversors, segons afirmen la CNMV i el Banc d'Espanya.

Preus no regulats

Els preus de les criptomonedes manquen de la supervisió de mecanismes eficaços que impedeixin la seva manipulació, com els presents als mercats regulats de valors, motiu pel qual els seus preus es formen també sense informació pública.

La CNMV i el Banc d'Espanya adverteixen que moltes d'aquestes criptomonedes poden veure's mancades de liquiditat per a desfer inversions, ja que la circulació de la criptodivisa entre inversors és molt baixa. A més, els supervisors també adverteixen sobre el caràcter transfronterer d'aquest actiu. "Alguns no es troben localitzats a Espanya o fins i tot no és possible la seva localització, motiu pel qual la resolució de qualsevol conflicte podria resultar costosa i quedar fora de l'àmbit de competència de les autoritats espanyoles", asseguren.

Quant a les possibilitats de robatori, estafa o pèrdua dels criptoactius, els supervisors recorden que la tecnologia de registres distribuïts utilitzada per a l'emissió de les criptomonedes comporta "riscos específics", en el sentit que la seva custòdia no està regulada ni supervisada. Per aquesta raó, les criptomonedes poden perdre's i no ser recuperades.

Criptomonedes com a mitjans de pagament

Si bé el Banc d'Espanya i la CNMV reconeixen que els criptoactius poden ser elements que modernitzin el sistema financer en els pròxims anys, l'acceptació d'aquestes com a mitjà de pagament és encara "molt limitada".

"El futur Reglament MiCA no preveu que això hagi de canviar. A més, atesa la seva elevada volatilitat, les criptomonedes no compleixen adequadament les funcions d'unitat de compte i dipòsit de valor", conclouen les entitats. El Reglament (MiCA) europeu té per objectiu establir un marc normatiu per a l'emissió de criptoactius i els proveïdors de serveis sobre aquests. Tanmateix, encara no existeix una regulació a la Unió Europea que reguli els criptoactius com el Bitcoin, i que proporcioni garanties i protecció similars a les aplicables als productes financers. Per aquesta raó, les supervisores qualifiquen les criptomonedes com una inversió d'"alt risc".