El nombre de transaccions de pisos a Catalunya durant el 2016 s'ha situat en 66.447 habitatges, el que suposa el 20% més (11.074 pisos) respecte l’any anterior, segons les dades publicades aquest divendres per l’Institut d’Estadística espanyol (INE). El total de pisos comercialitzats registra el millor resultat des de la crisi, situant-se a nivells del 2008. L'augment del nombre de les transaccions de propietat dels habitatges ha estat protagonitzada pels pisos de segona mà que han augmentat un 23% i han suposat el 87% del total de les operacions realitzades.

Per la seva banda, els pisos nous han pujat les vendes un 2,8% i han representat el 13% del total de transaccions. Així mateix, del total d’operacions de compravenda registrades a Catalunya l’any passat, 59.205 han estat d’habitatge en el mercat lliure i 7.242 de protecció oficial.

En el conjunt de l’estat espanyol, l’augment de transaccions d’habitatges durant el 2016 s’ha situat en el 13,6% fins a les 403.866. Amb aquest resultat, la compravenda de pisos a l'estat espanyol ha registrat la millor xifra des del 2010 quan es van vendre uns 440.000 habitatges. El pisos de segona mà han pujat un 17,8% i han suposat el 81,3% del total de les operacions de transaccions de propietat de pisos a l'Estat, mentre que els habitatges de segona mà han caigut un 1,7% i han representat el 18,7% del total de transaccions.

Al desembre del 2016 la compravenda d’habitatges a Catalunya també ha crescut un 13,8% respecte al mateix mes de l’any anterior fins a un total de 5.070 pisos venuts. Ha estat la millor xifra en un mes de desembre des del 2007 quan es va registrar més de 5.500 transaccions de pisos. La majoria de les transaccions al desembre de 2016 s'han fet amb pisos vells, concretament han sumat 4.455, mentre que els nous han registrat 615 operacions. Del total de transaccions al desembre, 4.559 han estat d’habitatge en el mercat lliure i 511 de protecció oficial.