La immobiliària Colonial ha signat amb CaixaBank un préstec sostenible per import de 75 milions d'euros amb venciment a juliol de 2024. Les condicions d'aquest tipus de préstecs estan vinculades al reconeixement del bon impacte de l'estratègia de sostenibilitat de la companyia, per part d'índexs realitzats per entitats independents. La política de sostenibilitat de Colonial s'inclou dins l'estratègia d'ESG - environmental, social and governance – que la companyia desenvolupa com un dels seus pilars ineludibles de creixement corporatiu. Inclou els més alts estàndards de Govern Corporatiu, desenvolupament d'iniciatives en àmbits socials i d'atracció de talent, així com una estratègia de sostenibilitat mediambiental. En aquest últim àmbit, Colonial compta amb una certificació mediambiental dels seus edificis d'oficines que aconsegueix ja un 91% de la totalitat de la seva cartera, un percentatge molt superior a la mitjana del mercat, segons afirmen en un comunicat.

Aquesta clara aposta pel ESG ha fet que la companyia hagi obtingut en els últims anys importants certificacions i qualificacions com el ràting AA, una de les majors qualificacions ESG d'Europa, que atorga MSCI, així com el premi EPRA GOLD, rebut de forma continuada els tres últims anys. Així mateix, el març de 2019, els organismes BREEAM i GRESB han reconegut al Grup Colonial com a líder, número u a Europa, en inversió responsable a través del premi "Award for Responsible Real Estate Investment" en la categoria de grans carteres.

Per la seva banda, segons apunta l'entitat en un comunicat, CaixaBank és una de les entitats líders en la lluita contra el canvi climàtic en l'àmbit global, reconeguda per l'organització internacional CDP. "És el primer banc de l'Ibex 35 en neutralitzar totalment la seva petjada de carboni calculada, el 2018 va dedicar prop de 1.500 milions de dòlars a préstecs verds i col·labora en el finançament amb el Banc Europeu d'Inversions de projectes enfocats a la lluita contra el canvi climàtic", asseguren.

Així, "l'entitat financera ha estat pionera a integrar la seva estratègia ambiental en el negoci pur del banc, amb un fort pes de l'àrea de Riscos, que ha incorporat criteris de risc ambiental en l'avaluació de projectes, i Negoci, que busca oportunitats que contribueixin a l'acció climàtica. L'entitat contribueix de forma decidida als Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb especial incidència en l'ODS13, Acció pel clima".

El préstec signat amb CaixaBank permet a Colonial completar la reestructuració del deute pendent procedent d'Axiare, millorant marges i cancel·lant garanties hipotecàries. Després de la signatura d'aquest préstec el deute del Grup se situa en 4.800 milions d'euros, una vida mitjana superior a 5 anys i un cost financer inferior al 1,7%, mentre que la liquiditat total ascendeix a 2.000 milions d'euros. El baix palanquejament del grup (Loan to Value), del 39%, juntament amb la qualitat dels seus actius ha permès a Colonial obtenir el ràting BBB+ per part d’Standard & Poors, el més alt en el sector immobiliari espanyol.