El govern espanyol finalitza l'any amb l'aprovació del decret llei de la reforma laboral pactada el 23 de desembre amb els agents socials, complint el termini de final d'any compromès amb Brussel·les. El text, això sí, ha d'aconseguir prou suports al Congrés dels Diputats, cosa que ara per ara no està assegurat, ja que alguns dels socis de l'executiu, com ERC, el PNB o EH Bildu, ja han advertit que la reforma és insuficient i exigiran canvis. Amb aquest decret llei, que entrarà en vigor dijous 30 de desembre, una vegada sigui publicat en el BOE, la reforma laboral del 2012 Mariano Rajoy passarà a la història si passa el tràmit en el Congrés. Aquests són els deu punts claus de la reforma capitanejada per la vicepresidenta Yolanda Díaz:

1. La negociació col·lectiva es reequilibra

 • Els convenis col·lectius recuperen la ultraactivitat indefinida (vigència una vegada caducat) i el conveni d'empresa deixa de tenir prioritat en matèria salarial, a fi d'evitar les pràctiques de devaluació salarial.
 • En cas de subcontractació el conveni d'empresa només preval si té millors condicions salarials que el sectorial que resulti d'aplicació.

2. Desapareix el contracte d'obra i servei

 • S'elimina el contracte d'obra i servei, una modalitat de contractació temporal que, segons el Govern, és la que concentra el frau més gran. Els contractes per obra i servei actuals podran seguir vigents un màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor de la reforma laboral.
 • Al sector de la construcció el contracte ordinari també serà l'indefinit, però una vegada finalitzada l'obra, l'empresa haurà d'oferir una proposta de recol·locació al treballador, que en cas de ser rebutjada o no poder produir-se portarà a l'extinció del contracte amb una indemnització del 7% calculada sobre conceptes salarials del conveni.

3. Limitis a la contractació temporal

 • El contracte temporal per circumstàncies de la producció per a situacions imprevisibles o per desajust temporal d'ocupació no podrà durar més de sis mesos, ampliables fins a uns altres sis mesos.
 • Per a situacions previsibles i de durada reduïda i delimitada podrà utilitzar-se durant un total de 90 dies, mai de manera continuada.
 • Els contractes de substitució permetran cobrir la suspensió del contracte amb reserva de lloc de treball, la jornada reduïda per causa legal o convencional i les vacants durant un procés de selecció sense excedir de tres mesos.

4. De temporal a fix

 • Els contractes temporals fraudulents seran convertits en indefinits, així com els qui acumulin 18 mesos de treball en un termini de 24 mesos, en el mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d'empreses, mitjançant dos o més contractes per circumstàncies de la producció, directament o si s'està a disposició per empreses de treball temporal.

5. Multes per contractació temporal indeguda

 • Les infraccions per ús indegut de contractes temporals s'aplicaran per cada treballador afectat, en lloc de per empresa, i s'eleven de 8.000 a 10.000 euros en el seu grau màxim.

6. Penalització per cada contracte inferior a un mes

 • Els contractes temporals inferiors a 30 dies tindran una cotització a la Seguretat Social addicional de 26 euros cada vegada que es donin de baixa.
 • La penalització és creixent, de manera que per a un contracte curt de 10 dies seria de 26 euros, però si el mateix temps de feina es cobrís amb dos contractes de 5 dies seria de 52 euros.

7. Contracte fix discontinu per a l'activitat estacional

 • El contracte fix discontinu s'estableix per a treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, amb períodes d'execució certs.
 • A efecte d'antiguitat es tindrà en compte tota la durada de la relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestat.

8. Modalitats de contractes formatius

 • El contracte formatiu tindrà dues modalitats: formació en alternança i obtenció de la pràctica professional.
 • El primer està pensat per compaginar amb els estudis, queda limitat fins i tot els 30 anys i a una durada màxima de dos anys, amb jornada no superior al 65% el primer any i 85% el segon, i una retribució adaptada al conveni que no podrà baixar de 60% el primer any i del 75% el segon.

9. Revisió del model de regulació temporal d'ocupació

 • Els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció tindran més facilitats de tramitació i aplicació per a les pimes i exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social del 20%, condicionades a la realització d'accions formatives.
 • Els ERTO de fora major afegeixen com a causa específica (ja aplicada en la pandèmia) l'impediment o les limitacions a l'activitat per decisions de l'autoritat governativa, tindran exoneracions del 90% i la reducció de jornada serà d'entre un 10 i un 70%.

10. Creació de mecanisme RED

 • Es crea el mecanisme XARXA. Les empreses podran posar en marxa aquests RED, prèvia activació pel Consell de Ministres, en cas de crisi per un màxim d'un any i amb exoneracions decreixents del 60% al 20%, o en cas de reestructuració sectorial per sis mesos prorrogables a un any i amb exoneracions del 40%. Les exoneracions del Mecanisme RED estan vinculades al desenvolupament d'accions formatives.
 • La prestació RED serà el 70 % de la base reguladora durant tot el període i no consumirà atur.
 • El govern espanyol crearà un fons RED per atendre les necessitats de finançament del mecanisme en matèria de prestacions i exoneracions.

 

Encara comptant amb el suport de la CEOE i Cepyme, patronals com Foment del Treball ha mostrat el seu rebuig de la reforma laboral aprovada pel govern de Pedro Sánchez. El director de Relacions Laborals i Assumptes Socials de Foment del Treball, Javier Ibars, ha considerat "contraproduent" que la nova reforma laboral suposi un pas "enrere" respecte a la flexibilització assolida amb la normativa impulsada pel PP el 2012.

 

Imatge principal, un treballador de la construcció / Europa Press