El ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha aprovat el mecanisme perquè les comunitats autònomes puguin tornar a finançar-se als mercats, cosa que permetria deixar d’endeutar-se només a través dels mecanismes del mateix estat espanyol. Tot i això, Catalunya no podrà sortir encara a finançar-se als mercats internacionals perquè no compleix els requisits per adherir-se a aquest mecanisme, malgrat que l’anterior Govern ja havia anunciat la seva intenció d’abandonar el fons de liquiditat autonòmic.

En definitiva, es tracta d'una sortida gradual per a les comunitats adherides al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, a través del compartiment de Facilitat Financera. Catalunya, però, no forma part d'aquest compartiment. L'Estat també té en compte el grau de compliment de l'objectiu de dèficit, el deute públic i la norma de despesa i el termini mig de pagament a proveïdors i la qualificació creditícia.

Segons el pla que ha aprovat el govern espanyol, les comunitats que vulguin sortir al mercat aquest any han de presentar un pla plurianual d'endeutament abans del 31 de juliol, que cobreixi el termini comprès entre el tercer trimestre del 2018 i el desembre del 2021. D'altra banda, les comunitats adherides al compartiment de Facilitat Financera que desitgin sortir als mercats a partir de l'inici de l'any 2019 i següents, han de presentar el pla abans del 30 de novembre de l'any anterior.