Catalunya continua, un cop més, a la cua de les inversions de l'Estat a les comunitats autònomes. Durant el primer semestre d'aquest any, Catalunya ha rebut un total de 275,6 milions d'euros, que suposa només un 10,7% de les inversions, sent la segona comunitat que menys ha rebut juntament amb el País Valencià i només per darrere de Navarra, que gaudeix del règim foral, segons detalla l'informe Distribució territorial de la inversió del Sector Públic Estatal publicat aquest dijous pel Ministeri d'Hisenda.

A més, aquests 275,6 milions només representen el 13,3% del pressupost territorialitzat previst per a Catalunya aquest any. Si ho disgreguem, la despesa dels ministeris és de 51,2 milions d'euros, mentre que la d'empreses públiques com Adif o Renfe és d'uns 55 milions, dels 707 pressupostats, i 40 milions, dels 269 pressupostats, respectivament.

Segons les dades de l'informe d'Hisenda, la inversió en organismes autònoms i entitats adscrites a l'administració general de l'Estat, com Trànsit, el SEPE o l'INE, va ser els primers sis mesos d'aquest any de gairebé 21 milions d'euros. En aquest cas, aquests organismes han invertit a Catalunya un 1.325%, ja que només s'havia pressupostat poc més d'un milió i mig d'euros per a tot l'any.

Per últim, la partida més petita que l'Estat ha invertit a Catalunya és la del sector públic, poc més d'un milió i mig d'euros en els primers sis mesos de l'any dels 11,5 milions previstos. Aquest sector de l'Estat inclou institucions com la CNMV o el Barcelona Supercomputing Center. 

Continua el dèficit en infraestructures

Històricament, Catalunya sempre ha patit un gran dèficit en infraestructures, que es va mantenir en el primer semestre de l'any. I es va mantenir perquè el Ministeri de Transports tenia previst invertir un total de 163,7 milions d'euros a Catalunya i, anant bé, fins al juliol s'haurien d'haver invertit més o menys la meitat, que serien uns 81,8 milions d'euros.

Ara bé, en tema d'inversions de l'Estat a Catalunya sempre hi ha un contra, i enguany és que Transports només ha invertit 49,1 milions d'euros fins al juny, que equival al 30% de les inversions previstes. Cal recordar que dins de les competències d'aquest ministeri hi trobem totes les infraestructures, com per exemple les autopistes, on s'han de desmuntar els peatges que van aixecar les barreres el setembre passat.

Si ho comparem amb les altres comunitats, per exemple, el mateix ministeri ha invertit 56,38 milions d'euros a Múrcia, que encara que a nivell absolut la diferència no és tan gran, en percentatge sí, ja que representa el 104% del que estava pressupostat. Una altra comunitat que sempre ha rebut bon tracte pel que fa a inversions és Madrid, que fins al juny ja va rebre el 54,2% del pressupost, uns 40,5 milions d'euros.

Ara bé, dins d'aquest informe no s'hi inclou el pressupost d'Aena, ja que és una empresa publicoprivada, és a dir, que hi ha part de l'accionariat que és propietat de capital privat, per tant, no entra dins l'informe. Si hi entrés, tampoc podríem comptar-hi les inversions per a la fallida ampliació de l'aeroport del Prat, ja que no havien estat acceptades i, per tant, no van entrar al pressupost per a aquest any.