L'activitat emprenedora accelera a Catalunya. Després del retrocés per la crisi del coronavirus, la taxa ha tornat a créixer al territori i s'ha situat en el 7,2% el 2021, el que representa un increment del 0,6% respecte a l'any anterior. D'aquesta manera, Catalunya es manté com la comunitat autònoma amb la taxa més alta, ja que està 1,7 punts per sobre a l'espanyola, però, en canvi, 1,8 punts inferiors a l'europea (9%). Aquesta és una de les principals conclusions del darrer informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM) presentat aquest divendres a Barcelona i promogut pel Departament d'Empresa i Treball i la Diputació de Barcelona. Lluís Juncà, director general d'Innovació i Emprenedoria, ha assegurat que "la percepció d'oportunitats del país ha millorat" i ha afegit que "els emprenedors catalans es veuen més preparats". Segons l'estudi, a la província de Barcelona la taxa d'activitat emprenedora (TEA) se situa en el 7,2%, a Girona en el 5,9%, a Lleida en l'11,2% i a Tarragona pràcticament en el 6,5%. "El 53% d'aquesta activitat correspon a persones emprenedores que encara estan tractant de posar en marxa un nou negoci i el 47% restant correspon a aquells emprenedors que ja compten amb el seu propi negoci", ha explicat el directiu durant la presentació de l'informe.

Activitat emprenedora a Catalunya

Eva Menor, diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, ha relatat que els resultats per gènere indiquen que durant l'any passat el percentatge de dones emprenedores es va mantenir per sota a la dels homes, però que la distància "es va reduir". En aquesta línia, la diputada ha afegit que en el cas dels emprenedors consolidats a Catalunya, "hi ha un 38% de dones". Les diferències són més petites en el grup d'emprenedors nous --46% de dones i 54% d'homes-- i en els emprenedors potencials hi ha el mateix percentatge d'homes que de dones. Per edats, els resultats de l'informe indiquen que l'edat mitjana dels emprenedors potencials és de 39 anys. "Els emprenedors en fase inicial tenen uns 44 anys i els empresaris en fase consolidada superen els 50 anys", ha finalitzat Menor. A les franges de 18-24 i 25-34 anys hi destaquen els emprenedors potencials (25%). En el grup de 35-44 anys hi ha més emprenedors nous (37%). A la franja de 45-54 anys hi destaquen els naixements (32%) i els consolidats (30%). A la de 55-64 anys hi predominen els consolidats (44%) i els abandonaments (35%). 

Pel que fa a models de referència, un 35% dels enquestats a Catalunya ha declarat tenir coneixement d'altres emprenedors, la mitjana espanyola assoleix el 38%. Als països d'alts ingressos, aquests percentatges són del 48% a Europa i del 49% al món. Al llarg de la sèrie històrica els valors obtinguts tant a Catalunya com a Espanya eren similars o superior als dels països avançats, però en els tres darrers anys s'ha produït un cert retrocés. "Més de la meitat de la població adulta catalana manifesta que la por al fracàs és un obstacle a l'hora d'emprendre", ha indicat Carlos Guallarte, director del GEM Catalunya i professor de la UAB. La mitjana espanyola és quatre punts percentuals per sobre (58%). En ambdós territoris ha disminuït en sis punts percentuals respecte del 2020. Aquests percentatges estan per sobre de la mitjana Europa i de la resta del món amb alts ingressos.

Coneixements i oportunitats

El nivell d'educació de l'emprenedor i el seu capital humà també determinen la seva capacitat d'identificar oportunitats de negoci i la qualitat del projecte empresarial i de l'empresa creada. El 2021 el 93% dels empresaris en fase inicial tenien estudis secundaris o superiors, i un 59% estudis de grau o de postgrau. "És remarcable l'augment de pes que s'ha produït en els darrers dos anys dels nous empresaris amb estudis superiors", ha defensat Guallarte, que ha afegit que la situació "excepcional de la pandèmia ha intensificat l'orientació cap a la creació d'una empresa pròpia de les persones amb estudis superiors".

La valoració de les condicions per emprendre a Catalunya que fan els experts en el segon any de pandèmia és gairebé aprovat, sent l'Índex de Context d'Emprenedoria Nacional (NECI) del 4,9. Lleugerament inferior al d'Espanya (5,4) i al d'Europa (5,3%). "Una de les assignatures pendents és el suport a l'emprenedoria femenina i a la conciliació (4,4), amb una menor valoració que a Espanya (4,6) i a Europa (5,1)". El GEM és un projecte internacional de recerca que va sorgir amb la intenció d'analitzar l'activitat emprenedora, així com els factors que influeixen en la creació de noves empreses, i durant l'any 2021 van participar-hi 46 països.