CaixaBank espera millorar els seus ingressos any a any malgrat l'entorn de tipus d'interès baixos, mentre continuarà reduint els seus costos operatius, més enllà de l'estalvi de 200 milions d'euros previstos després de la reestructuració de la seva xarxa d'oficines i la sortida voluntària d'uns 2.000 empleats.

L'entitat detalla en una presentació publicada en la Comissió Nacional del Mercat de Valors les principals línies de negoci incloses en el seu pla estratègic 2019-2021, que serviran per augmentar els ingressos.

El banc avança que els volums en el finançament a empreses són "millors de l'esperat" i continua creixent en consum.

La tecnologia, destaca, li està permetent créixer també en el negoci de pagaments, la qual cosa se suma a les bones perspectives de la seva filial a Portugal, BPI, del negoci d'assegurances i del d'estalvi.

CaixaBank explica que la primera meitat de l'any totes aquestes fonts de negoci, les realment estratègiques, van aportar el 75 % dels ingressos principals del banc, mentre que el 25 % restant va provenir d'hipoteques i altres activitats, entre les quals s'inclouen les carteres de renda fixa (ALCO en l'argot).

Cost operatiu

Al marge dels ingressos, l'entitat insisteix que continuarà reduint els seus costos operatius. La idea del banc era que les despeses de personal caiguessin un 5 % aquest any i finalment ho faran entorn del 3 %, tanmateix, aquesta despesa més gran, que s'explica principalment per les sortides d'empleats, permetrà avançar els estalvis futurs.

A més, CaixaBank preveu una minva del cost dels dipòsits a mesura que vagin vencent, però també deixa entreveure la possibilitat de cobrar a les grans empreses pels dipòsits en l'entitat.

El banc detalla que el saldo de dipòsits a l'engròs ronda 59.000 milions i un 67 % és diners que no es mouen.

Així mateix, l'entitat preveu reduir un 3 % el volum de crèdits impagats, que al final del primer semestre se situava en el 4,2 %, fins a arribar al 4 % a tancament d'aquest any.