CaixaBank Asset Management ha integrat Bankia Fondos, després de la seva inscripció avui en el Registre de CNMV. L'operació, conseqüència de la fusió entre CaixaBank i Bankia que es va materialitzar jurídicament el març passat, fa que l'entitat resultant compti amb uns actius sota gestió i assessorament de 74.767 milions d'euros, reforçant així el seu lideratge en el mercat nacional, fins a assolir una quota de mercat propera al 25%. Els actius sota gestió en el servei de gestió de carteres sumen 38.451 milions d'euros i una quota del 43,37%.

El nou Consell d'Administració de CaixaBank AM, integrada organitzativament dins la Direcció General de Negoci que dirigeix Juan Alcaraz, queda compost per Pablo Forero Calderón com a President no executiu i pels vocals Víctor Manuel Allende Fernández, Juan Carlos Genestal Martínez, Laura Comas de Alarcón, Eugenio Solla Tome, Teresa María Cubas Méndez  i Cristina Rembado Thomas, aquestes dues últimes en qualitat d'independents. D'aquesta manera, la gestora reforça el seu compromís amb la igualtat de gènere i el bon govern corporatiu amb un 43% de dones en el Consell i un 28% de consellers independents.

Pablo Forero va ser conseller delegat de Banc BPI des del 2017 fins al 2020. Amb anterioritat, havia estat director general de CaixaBank, entitat a la qual es va incorporar el 2009. Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid, va ser director d'Inversions a JP Morgan Asset Management, entre 1990 i 2009, i director de Tresoreria i Mercats en Manufacturers Hannover Trust, entre 1984 i 1990. Carmen Gimeno, fins ara presidenta no executiva del Consell d'Administració de CaixaBank AM, continua com a directora general Adjunta de VidaCaixa i consellera de SegurCaixa Adeslas.

A escala executiva, Juan Bernal seguirà al capdavant de la Direcció General Executiva de CaixaBank AM. El Comitè de Direcció de la societat gestora manté a tots els seus membres en les mateixes funcions que anaven desenvolupant amb anterioritat a la fusió i incorpora a Pablo Hernández com a director de l'Àrea d'Integració, fins ara director de Bankia Fondos.

Canvi de denominacions

CaixaBank AM ha sol·licitat a la CNMV el canvi de les denominacions dels fons d'inversió procedents de Bankia amb la finalitat de reflectir la seva pertinença al Grup CaixaBank. Els fons d'inversió incorporen la referència CaixaBank al seu nom. Transitòriament i per a nou fons Bankia la denominació dels quals era igual o  similar a la de fons CaixaBank, el seu nou nom passarà a ser “CaixaBank Bankia”, perquè siguin fàcilment identificables.

Els fons d'inversió que s'integren a CaixaBank AM mantindran la seva vocació inversora i la seva política d'inversió. Per això, els partícips afectats no hauran de dur a terme cap gestió addicional amb el seu gestor o en la seva oficina.

La racionalització de la gamma de productes de CaixaBank AM no s'abordarà fins al 2022, després de la integració dels sistemes tecnològics de CaixaBank. En aquell moment, l'entitat informarà degudament tal com exigeix la normativa d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, dels canvis que es preveuen en el fons, atorgant la possibilitat de reemborsar les seves  participacions, en el termini establert legalment i  sense penalització.