La Comissió Europea (CE) ha instat als estats a establir multes "efectives" contra aquelles empreses que paguin salaris que discriminin per gènere per tal de reduir la bretxa salarial entre homes i dones. Per a fer-ho, la Comissió Europea vol que les companyies de més de 250 treballadors hagin d'informar de quant paguen a homes i dones i de quina és la seva bretxa salarial. D'altra banda, la proposta de Brussel·les insta els estats a exigir igualtat salarial a les companyies en els contractes públics.

Tot i això, el document de la CE és una proposta i deixa en mans dels estats l'establiment de les sancions, però els reclama que siguin "efectives", "proporcionals" i "dissuasòries". La proposta tindria en compte tant el salari base com altres elements complementaris que reben els treballadors, com per exemple bonificacions, compensacions per hores extraordinàries, habitatge o viatges, entre d'altres.

"Si hi ha desigualtats injustificades en salaris, caldrà aplicar una acció correctiva", diu la proposta de l'executiu europeu, que també vol que les dones treballadores  puguin conèixer per gènere els salaris per identificar si reben menys diners que els seus companys. En cas de tenir un salari inferior s'exigiria a l'empresa que "corregís" la situació i, si no ho fes, se la podria portar als tribunals.

Bretxa salarial

 "La manca de transparència crea una zona grisa que afavoreix la perpetuació de la desigualtat de gènere en salaris", defensa el document sobre la proposta de la CE, el qual busca millorar les condicions laborals de les dones i reparar-ne la discriminació per motiu de gènere. 

La bretxa salarial, que mesura la diferència entre els salaris mitjans d'homes i dones, es va situar en el 22,2% l'any 2018 a Catalunya, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball.

Per aquest motiu, la proposta de Brusel·les vol que les empreses de més de 250 treballadors declarin els salaris que paguen i que les seves treballadores els puguin conèixer i, en cas de discriminació i que l'empresa no els corregeixi, els puguin recórrer. 

Per tal d'afavorir el procés, l'executiu comunitari demana als estats que "facilitin l'accessibilitat" de les treballadores als procediments judicials en cas que considerin que no se les està aplicant el principi d'igualtat salarial. El procés judicial per exigir una "compensació o reparació" es podria fer, diu la Comissió, fins i tot un cop acabada la relació laboral amb l'empresa.