Barcelona millora la seva reputació internacional i destaca com a ciutat innovadora, en l’àmbit de la producció acadèmica científica, l’emprenedoria i en competitivitat global. Aquests són alguns dels resultats de l’anàlisi de la nova edició de l’Informe Observatori Barcelona 2017, realitzat per l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. L'informe inclou tots els rànquings oficials del 2016 i les dades i estimacions disponibles del 2017. 

La capital catalana puja al 5è lloc com a ciutat més innovadora d’Europa i 13a del món, i es manté com a 5a ciutat europea en producció acadèmica científica. En termes de reputació, escala el 2017 fins a la 8ª posició  i segueix entre les 25 principals metròpolis mundials en competitivitat global. A més, continua entre les deu principals àrees urbanes del món en captació de projectes d’inversió estrangera en el període 2013-2017 i tanca l’any com la 15ª ciutat en perspectiva empresarial i exportacions per al 2018.

Inversió internacional i oportunitats de negoci

Segons l'Observatori, la capital catalana segueix generant confiança en l’àmbit de la inversió internacional. Ho demostra el fet de mantenir-se entre les deu principals àrees urbanes del món en captació de projectes d’inversió estrangera en el període 2013-2017, segons la consultora KPMG. A més, es manté com a tercera ciutat del món en nombre de delegats i delegades i en nombre de congressos internacionals organitzats el 2016, segons l’ICCA.

Al capdavant en innovació, emprenedoria digital i producció científica

Barcelona puja fins a la 13a posició del rànquing mundial ―guanyant catorze posicions respecte a l’any anterior― i com a 5a d’Europa en innovació entre 500 ciutats del món analitzades en la desena edició de l’Innovation Cities Index 2016/17, elaborat per la consultora 2thinknow.  

Pel que fa a la producció científica, l’estratègia d’impuls a la recerca ha permès que Barcelona s’hagi situat com a 5a ciutat d’Europa i 15a del món, segons l’informe anual elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquests bons resultats en coneixement es tradueixen, segons l'estudi, en una important ocupació en sectors d’alt valor afegit l’any 2016: Catalunya ha estat la 4a regió d’Europa amb major nombre de població ocupada en manufactures d’intensitat tecnològica alta i mitjana-alta, la 5a quant a població treballadora en ciència i tecnologia, i la 9a quant a població ocupada en serveis de coneixement i tecnologia punta. 

Ocupació neta però atur alt

En relació al mercat laboral, el 2016 ha mantingut la tendència positiva que va iniciar el 2014. En aquest context, Barcelona ha creat ocupació neta per tercer any consecutiu i registra un descens interanual rellevant de la població aturada, tot i que la taxa d’atur segueix superant la mitjana europea i la taxa d’ocupació a Catalunya es manté per sota de la mitjana europea per vuitè any consecutiu.

L’anàlisi del mercat laboral incorpora un nou indicador: la taxa d’ocupació a temps parcial (total i femenina), que mostra una tendència generalitzada d’augment des de l’inici de la crisi, si bé el seu valor a Catalunya encara és inferior a la mitjana europea (14’2 % enfront del 20’4 %). La taxa d’ocupació a temps parcial femenina se situa per sobre, en un 21’5 %, però també és inferior a la mitjana de la Unió Europea (32’6 %). 

Referent en formació superior

En l’àmbit de la formació superior, Barcelona és un referent en formació empresarial, i és l’única urbs europea amb dues institucions docents (IESE i ESADE) entre les deu millors escoles de negocis del continent europeu el 2017 per cinquè any consecutiu, segons el Financial Times

Bones perspectives per tancar 2017

Els indicadors i estimacions per al conjunt de l’any 2017, encara per tancar, preveuen un creixement del PIB català del 3’1%, segons estimacions de la Cambra de Barcelona. La continuïtat de l’evolució positiva de l’economia catalana per al 2017 es confirma amb els resultats de l’enquesta sobre perspectives empresarials d’Eurochambres, que es mantenen molt similars respecte a l’any anterior.