Bankia ha obtingut durant el 2016 un benefici de 804 milions d’euros, el que representa un 22,7% menys que l’anterior, segons ha informat l’entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Bankia ha atribuït aquest descens a les provisions per fer front a les contingències derivades de les clàusules sòl, entorn de tipus d’interès negatius registrats durant quasi la totalitat de l’any passat i la venda de City National Bank of Florida. De no ser per l'efecte d'aquesta venda, es calcula que la reducció dels beneficis hauria estat del 8%. 

En aquest sentit, Goirigolzarri ha destacat que Bankia “ha estat capaç de fer front a un entorn molt complex per al sector financer, mantenir alts nivells de rendibilitat i solvència i així poder incrementar de nou el dividend als nostres accionistes”. De fet, el consell d’administració ha acordat proposar a la Junta d’Accionistes el pagament d’un dividend de 317 milions d’euros corresponent l’exercici del 2016, un 5% més que l’any anterior. 

Més nòmines i més quota de mercat

Al llarg d'aquest exercici, Bankia ha captat 172.000 noves nòmines i ha augmentat la quota de mercat en targetes, fons d’inversió i partides de crèdit per a consum i empreses. El marge d’interessos s'ha situat en 2.148 milions, un 21,6% menys com a conseqüència d’un entorn de tipus d’interès en negatiu de la baixada del rendiment dels bons de la Sareb.

Segons l’entitat dirigida per José Sevilla Álvarez, el marge d’interessos ha marcat un punt d’inflexió en aquest difícil context per al sector de les finances. En concret, ha incrementat durant el quart trimestre tant els ingressos d’aquesta línia del compte de resultats (de 507 a 517 milions d’euros) com el marge de clients (de l’1,41% al 1,49%).

A tot plegat, els ingressos s'han vist afectats per la decisió adoptada al gener del 2016 d’eliminar les comissions per a aquells clients que tinguessin la seva nòmina o pensió domiciliada a l’entitat. Així, la facturació per aquest concepte ha caigut un 12,2%, fins als 824 milions. No obstant això, els ingressos per comissions han assolit el nivell més alt (213 milions d’euros) gràcies a la captació de nous clients.

Més dividend i més retorn a l'Estat

El resultat d’operacions financeres ha aportat 241 milions, un 14,2% menys, impulsat per les plusvàlues generades per la rotació de carteres de deute públic.

Pel que fa al dividend, l'abonament d'un 5% més implica que el dividend acumulat en els darrers tres exercicis arribi fins als 820 milions, dels quals 530 milions són per a l’Estat en concepte de retorn de les ajudes que va rebre l’entitat.

En aquest període, el percentatge dels resultats que es destina a retribuir els accionistes ha passat del 26,9% al 39,5%.

Un procediment exprés per les clàusules sòl

Bankia ha aprofitat la presentació de resultats per anunciar la posada en marxa d’un procediment exprés a les seves oficines perquè els afectats per les clàusules sòl puguin sol·licitar el retorn de les quantitats que van abonar de més. Segons ha concretat l'entitat, el procediment oferirà una operativa “transparent, senzilla i gratuïta” per analitzar els casos en compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE el passat 21 de desembre del 2016 i el reial decret Llei 1/2017 aprovat pel govern espanyol el 20 de gener.

Bankia no està afectada per aquestes sentències, però ha assegurat que atendrà els casos anàlegs que hi estan recollits. A partir de divendres, estarà disponible a la seva pàgina web corporativa tota la informació sobre aquest procediment. Un cop analitzat que el client forma part del col·lectiu emparat per aquest procés se li oferirà l’abonament de la quantitat a tornar més l’interès legal del diner de tot el període, de manera que obtindrà la mateixa quantitat que potencialment podria aconseguir amb una resolució judicial favorable per evitar despeses i demores. El client podrà escollir entre l’ingrés en efectiu al seu compte amortitzar capital pendent de pagament de la seva hipoteca.