A les portes de la fusió, Bankia va registrar un benefici net de 230 milions d'euros a l'exercici 2020, la qual cosa suposa un descens del 57,6% sobre l'any anterior, a causa del menor resultat generat per les operacions financeres, així com per unes provisions de caràcter extraordinari de 505 milions d'euros com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19.

L'entitat, que ha presentat els seus resultats, ha destacat que la finalitat d'aquestes dotacions extraordinàries a causa de la pandèmia ha estat reforçar encara més el seu balanç i comptar així amb una flexibilitat més gran per fer front a les necessitats financeres que poguessin tenir en el futur famílies i empreses. Bankia ha dedicat també 576 milions a provisions ordinàries de crèdit i adjudicats.

El benefici abans d'impostos sense tenir en compte les provisions extraordinàries per la Covid-19, que representa l'activitat bancària més recurrent, va assolir els 816 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 8% sobre l'any anterior.

La fusió de CaixaBank

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha apuntat que, malgrat totes les dificultats i que els tipus d'interès s'han endinsat al terreny negatiu, l'entitat ha tancat un exercici "molt positiu" en termes de negoci, "amb importants creixements" en crèdit a empreses, en producció hipotecària i en fons d'inversió. "Gràcies a l'esforç i rigor de tots els professionals del banc, hem complert els objectius de creixement de quota de mercat que ens havíem plantejat per a l'any 2020 en el Pla Estratègic", ha subratllat Goirigolzarri.

En aquest sentit, el president de Bankia ha assenyalat que el 2020 "s'ha convertit en l'any de la culminació del projecte de Bankia com a entitat independent". "Hem de fer un balanç molt positiu, del qual jo m'assec molt orgullós", ha afegit. "Tot l'equip de Bankia ha hagut d'afrontar enormes reptes de gestió durant aquests deu últims anys, que s'han materialitzat en importants èxits i han fet possible que estiguem finalitzant una etapa francament magnífica. Tot això, ens situa en una posició extraordinària de cara a la integració amb CaixaBank i estic convençut de què junts tenim un futur enormement il·lusionant i prometedor", ha indicat.

president Bankia, José Ignacio Goirigolzarri EFE

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri / Efe

Resultat core

La caiguda de les despeses i l'augment dels ingressos per comissions ha fet possible que el resultat core (marge d'interessos i comissions, menys despeses d'explotació) tanqui l'exercici en 1.336 milions d'euros, un 3,8% més.

A més, Bankia destaca l'evolució del quart trimestre de l'any, que reflecteix un creixement del resultat core del 10,8% sobre el mateix període de 2019. El resultat core de l'últim trimestre ha estat, segons el conseller delegat de Bankia, José Sevilla, el més alt dels últims tres anys, superant en un 11% al de 2019 i en un 24% el de 2018.

Així mateix, la taxa de morositat s'ha situat en el 4,7% el 2020, davant el 5% en què es trobava un any abans, i la ràtio de cobertura puja 4,2 punts percentuals respecte a desembre de l'any 2019 i assoleix el 58,2%.

Crèdit a empreses i particulars

El crèdit net concedit als clients va sumar 121.000 milions d'euros després de créixer un 3% interanual, en tant que els dipòsits minoristes van augmentar gairebé el mateix i van aconseguir els 128.460 milions. La taxa de morositat de tota aquesta cartera creditícia es va situar en el 4,7% al tancament de l'exercici, una mica millor que el 5% del final de 2019, igual que la taxa de cobertura, que va millorar fins al 58,2% des del 54% precedent.

L'entitat va concedir 42.600 milions d'euros en crèdits a empreses, un 17% més, i les formalitzacions d'hipoteques van sumar 3.348 milions, un 14,3% més, mentre que el crèdit al consum va baixar un 53,6% i va quedar en 1.229 milions. Dins de la cartera creditícia, Bankia va concedir a autònoms, pimes i empreses prop d'11.000 milions d'euros amb aval de l'ICO.

En paral·lel, l'entitat va continuar participant activament en el programa d'avals dissenyat pel Govern a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), amb un desemborsament de 10.941 milions d'euros (uns 8.100 milions amb aval).

Cartera digital

La cartera de clients digitals de l'entitat va representar el 60,5% del total a tancament de l'exercici enfront del 53,3% de 2019, la qual cosa eleva a més de quatre milions la xifra de clients que es relacionen amb el banc de manera digital. Quant a les vendes digitals, suposen ja el 46,9% del total, la xifra més elevada registrada pel banc

Imatge principal, Bankia ha presentat resultats 2020 / Efe