L'atur juvenil, que considera els menors de 25 anys, ha estat un dels més afectats per la pandèmia de la Covid, fins a situar-se en el 33,97% durant el 2020, segons les dades del quart trimestre de l'Enquesta de Població Activa (EPA) que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest divendres. Aquesta dada representa un increment de set punts en comparació amb el 26,16% de finals del 2019. El segment de joves entre 25 i 34 anys ha estat el que ha patit una destrucció més forta de llocs de treball, concretament amb una pèrdua de 35.300 durant el 2020.

Durant l'any marcat per la pandèmia, Catalunya va registrar 132.100 parats més en total. Del conjunt de desocupats l'any passat (497.611 el desembre de 2020, segons l'IDESCAT), 113.800 tenien entre 25 i 34 anys, mentre que 75.400 eren joves d'entre 20 a 24 anys i 25.000 tenien entre 16 i 19 anys. Les dades de gener de 2021 van revelar un empitjorament de l'atur, quan es va superar el mig milió, amb 508.081 persones desocupades al territori.

La pujada en l'atur general ha estat d'1,6 punts durant el 2020, passant de l'11,03% al 12,63%. Les dades també mostren que hi ha més atur en dones (13,42%) que en els homes (11,91%). Per nivell de formació, les dades mostren un repunt de les persones amb estudis superiors sense feina, que ja són 131.000 aturats, després d'anys de davallada d'aquest indicador.

Les taxes d'atur no inclouen els treballadors afectats per Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), els quals l'INE comptabilitza com a ocupats. 

Afectacions per sectors

El sector serveis ha perdut 71.000 dels llocs de treball, mentre que la indústria ha vist com es reduïen 33.800 feines. A l'agricultura, la caiguda ha sigut de 5.200. La construcció és l'única branca econòmica que ha creat ocupació (+5.000).

Per edats, les caigudes més fortes s'han notat en segment de joves d'entre 25 i 34 anys, on s'han perdut 35.300 llocs de treball en un any; i en les persones d'entre 34 i 44 anys amb 56.700 ocupats menys. Entre el grup més jove –de 16 a 19– l'ocupació s'ha reduït en 13.000 persones; mentre que 22.700 persones del col·lectiu d'entre els 20 i els 24 anys han perdut la feina. Les dades també indiquen que l'ocupació dels menors de 34 anys no ha recuperat els nivells previs a la crisi financera.