Catalunya ha tancat el 2018 amb un total de 451.400 aturats, el que suposa una reducció del 5,82% en comparació amb l'últim trimestre de 2017, amb 27.900 aturats menys, i el que situa la taxa d'atur en l'11,75%, gairebé nou dècimes per sota de la registrada a tancament de 2017, del 12,63%.

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) feta pública aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya és la primera comunitat autònoma amb un augment més gran de l'atur intertremestral. Així l'últim trimestre del 2018 l'atur va augmentar en 47.700 persones en comparació amb el trimestre anterior, la qual cosa suposa un augment del 11,81%.

Respecte a la creació d'ocupació, s'han registrat 75.000 ocupats més que a tancament de 2017, la qual cosa suposa un augment del 2,26%, i el número total d'ocupats se situa en 3.391.100, amb una taxa del 61,67%. En l'últim trimestre, la creació d'ocupació a Catalunya s'ha mantingut estable, amb 2.800 ocupats menys que el trimestre anterior, la qual cosa suposa un descens del 0,08%.

Quant a la població activa, en els últims dotze mesos ha augmentat a Catalunya en 47.100 persones, un 1,24% més; en l'últim trimestre ha augmentat en 44.900 persones (+1,18%), i el total d'actius se situa en 3.842.500 persones.

Per demarcacions

Tarragona continua tenint la taxa més elevada d'atur, del 15,39% -enfront del 15,92% de fa un any- amb 59.900 aturats; seguida de Lleida, amb una taxa del 12,31%, enfront del 11,4% de tancament de 2017, i 27.100 aturats, i Barcelona amb la taxa en el 11,34% --12,13% fa un any-- i 322.800 aturats. La província amb la taxa d'atur més baix és Girona amb el 10,80%, enfront de la del 13,61% de 2017, i 41.600 aturats.

Quant a l'ocupació, Barcelona compta amb 2.523.300 persones amb ocupació; Tarragona amb 329.700; Girona amb 343.300, i Lleida amb 194.800.

L'atur a Espanya

En l'Estat espanyol, l'atur va baixar en 462.400 persones el 2018, la qual cosa suposa un 12,3% menys que el 2017, registrant el seu sisè descens anual consecutiu. No obstant això, aquest retrocés és inferior als experimentats en els quatre anys anteriors, encara que superior al de 2013, quan l'atur va baixar en 85.400 persones. La taxa d'atur es va situar en finalitzar el 2018 en el 14,45%, percentatge 2,1 punts inferior al de 2017 i el seu nivell més baix en deu anys.

Per la seva part, l'ocupació va créixer el 2018 en 566.200 persones, gairebé un 3% respecte a 2017, aconseguint el seu cinquè augment anual consecutiu i l'augment més gran des de 2006, quan es van generar a Espanya 686.200 llocs de treball.

D'aquesta forma, el 2018 va tancar amb 19.564.600 d'ocupats i amb 3.304.300 aturats. En ambdós casos, torna així als nivells d'atur|aturada i ocupació que es van registrar en finalitzar el 2008.