L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) destinarà un pressupost de 30 milions d'euros durant els pròxims quatre anys amb l'objectiu d'impulsar la creació de 4.500 llocs de treball entre els col·lectius socials amb major dificultat d'inserció laboral, com joves i aturats de llarga durada.

Aquesta partida s'emmarca dins el Programa de suport a les polítiques socials municipals, focalitzat principalment en els plans d'ocupació impulsats per ajuntaments, els plans d'inserció en empreses, la promoció de l'autoocupació i l'emprenedoria. Les aportacions de l'AMB sufragaran un 80% del cost dels projectes beneficiaris.

Reduir l'atur crònic

El vicepresident de Desenvolupament Social i Econòmic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni ha comunicat que la iniciativa respon a una ferma voluntat de reduir l'atur crònic imperant en l'entorn metropolità, on es va arribar fins als 208.941 desocupats a tancament del 2015, el que suposa una taxa d'atur pròxima al 14%.

"És evident que a part de les polítiques de reactivació econòmica, hi ha una part dels diners que s'ha de destinar a la inserció laboral", ha subratllat. Reactivar l'economia, sí, però sense oblidar-se d'impulsar la inserció laboral i si van de la mà, millor.

Repartir entre municipis

La primera de les dues convocatòries bianuals, corresponents a 2016-2017 i 2018-2019 es durà a terme aquest mateix any i fa referència a un 50% de les assignacions aprovades pel Consell Metropolità mentre que l'altra meitat queda pendent amb vista a la segona convocatòria que es realitzarà al 2018.

La distribució de les partides als municipis es farà mitjançant l'índex d'atur ponderat per la població i la renda disponible per habitant. A més, cada municipi haurà de facilitar formació en prevenció de riscos laborals i gestió de residus a totes les persones contractades.

Mateixa inversió, més contractes

Partint de la mateixa inversió que es va realitzar durant la legislatura passada, l'AMB preveu superar els 3.990 contractes formalitzats entre 2012 i 2015 i que van correspondre al manteniment d'espais urbans, prestació de serveis a les persones i prestació de serveis públics relacionats amb l'atenció ciutadana. Segons Collboni, es tracta de serveis que solen prestar-se des del sector públic a causa de la poca rendibilitat que generen.

Els principals beneficiaris d'aquesta inversió solen ser homes espanyols, d'entre 36 i 45 anys, aturats de llarga durada amb formació bàsica i responsabilitats familiars.