Els estrangers suposen el 4,7% del total del personal docent i investigador  (PDI) de les universitats catalanes, més de 2 punts per sobre de la mitjana espanyola, que se situa en el 2,4%. Aquestes dades es recullen a l'informe Les universitats espanyoles. Una perspectiva autonòmica 2017, elaborat per la fundació CYD i basat en dades del curs  2015-2016.

professors estranger a les universitats fundacion cyd

Tan sols Navarra, amb un 4,6%, s'apropa a Catalunya en percentatges. Per sota, amb un 3,5% s'hi situa Castilla i Leó. Tota la resta de comunitats autònomes no arriben al 3%. Madrid té un 2,6%, Balears un 2,2%, Euskadi un 1,6% i Múrcia un 1,5%. Al voltant de l'1% s'hi situen Canàries, Extremadura i Galícia, i tanca el llistat La Rioja, amb tan sols un 0,5% del professorat.

Envelliment

Com a conseqüència de la caiguda de la taxa de reposició dels professors jubilats, provocada per la crisis, les plantilles de professors han experimentat un clar envelliment. I això també figura a l'informe: un 14,5% dels professors catalans és major de 60 anys, i tan sols un 9,3% menor de 35. Aquest fet que pot propiciar la fuga de cervells i afecta greument a les grans universitats públiques catalanes.

L'UPF al capdavant

Entre les universitats catalanes, la que té major percentatge de PDI estranger és la Universitat Pompeu Fabra, amb un 15,4%, seguida de l'Abat Oliba CEU (amb un 12%), la Universitat de Vic (amb un 7,6%) i la Ramon Llull (amb un 6,6%). Pel que fa als estudiants, el 6% dels alumnes de les universitats catalanes és de procedència estrangera.