Els turistes que visiten Barcelona valoren la ciutat amb una nota del 8’6, un notable alt. Així ho revela l’enquesta sobre l’Activitat Turística, feta entre turistes que pernoctaven a la ciutat durant l’any 2015. Malgrat això, aquest mateix estudi també recull que més de la meitat dels turistes que arriben a la ciutat, un 58%, alerten que a la capital catalana hi ha massa gent per fer visites turístiques.

L’enquesta es va fer a 6.000 persones de manera aleatòria en zones d’interès turístic, hotels i diferents punts d’entrada i sortida de la ciutat. El 47,5% dels enquestats visitaven la ciutat per primera vegada, mentre que el 52,5% restant repetien.

L’enquesta també valora paràmetres com el soroll, i la ciutat aprova l’examen amb un 6,8; la qualitat de l’aire, un 7,6; l’accessibilitat, un 7,8; la neteja, un 7,9; les platges, també un 7,9, o la senyalització, un 8.

Ciutat cara?

D’altra banda el 39,9% dels enquestats considera que els preus de la capital catalana són massa elevats en relació a la qualitat que s’ofereix. El 39,2% no ho comparteix i el 18,3% no està ni d’acord ni en desacord. El 97,2% dels turistes enquestats, a més, manifesten no haver estat víctimes de cap delicte.

Per al regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, l’enquesta posa de manifest que hi ha “un turisme de masses que té efectes sobre els residents”. En aquest sentit, Colom ha advertit que el veïnat de Barcelona és la “màxima prioritat” de l’equip que encapçala Ada Colau i ha reiterat la voluntat municipal d’abordar el turisme “des del punt de vista de la governança” per mantenir Barcelona com a “ciutat atractiva que busca un turisme sostenible i responsable”.
 

Perfil

Pel que fa al perfil del turista que visita la ciutat, el 60,4% són homes i la resta dones. El 66,6% són treballadors, el 23,2% autònoms, el 5,6% jubilats, l’1,4% aturats i el 2,2% estudiants. El 74,8% dels turistes tenen un nivell socioeconòmic mig, un 21,1% el tenen alt i un altre 4,1% el tenen baix.

Altres dades destacades són que el 26,5% dels turistes viatgen sols, un 32,2% ho fan amb parella, un 14,3% amb família, un 14% amb amics i un 8,7% amb companys de feina. L’edat mitjana del turista enquestat és de 37,7 anys, i per trams d’edat, el majoritari és el del turista d’entre 35 i 64 anys, amb un 47,7% del total.

Pel que fa al motiu del viatge, el 64,8% dels enquestats visitaven Barcelona per oci, el 22,2% per qüestions professionals –principalment del sector sanitari i educatiu– i el 13% per raons personals i altres.

Les zones més visitades són el centre de la ciutat (Plaça Catalunya, Rambles, Passeig de Gràcia...), la Sagrada Família, la Barceloneta i el Born, les platges, el parc Güell, la zona de Plaça Espanya i Montjuïc, el barri de Gràcia i el Camp Nou.

Si parlem de la procedència, el 82,4% provenen de fora de l’Estat, el 16,3% de dins i l’1,3% de Catalunya. El 63,6% dels estrangers que van pernoctar a la ciutat provenien de la Unió Europea.

També cal destacar que el 47,5% dels turistes que van visitar la ciutat l’any 2015 ho feien per primera vegada, mentre que la resta, un 52,5%, ja hi havia estat anteriorment.

Finalment, pel que fa al tipus d’allotjament, el 47,6% va escollir un hotel o un aparhotel, el 16,2% un habitatge d’ús turístic, el 16,1% cases de coneguts i el 10,4% un hostal. La despesa mitjana per turista és de 879,4 euros, el 32,5% pel viatge, el 30,4% per l’allotjament i la resta per manutenció, transport intern, compres i activitats diverses.