Amb 25 vots a favor, 20 en contra i 3 abstencions, a Sardenya s'ha aprovat una nova llei de política lingüística regional. Aquesta llei implica l'oficialització de la llengua sarda i el reconeixement del català i les altres tres llengües pròpies del territori. Això suposarà un estímul per al català a l'Alguer.

Aquesta llei obre la porta a l'ensenyament del sard, el català i les altres llengües a l'escola, i fins i tot a l'ús de la llengua en l'àmbit administratiu. La principal preocupació del Consell Regional era garantir la transmissió lingüística de les llengües minoritàries, ja que viuen una ràpida regressió, però també es ofrece la posibilidad implementar el bilingüisme a l'administració. La llei preveu ajudes als mitjans de comunicació que usin el sard i el català. També s'ha previst que s'obri una televisió i una ràdio en sard i que es promogui una institució acadèmica que promogui un estàndard lingüístic i una norma ortogràfica que permeti unificar els diferents dialectes del sard. La llei suposarà un suport oficial a la difusió del català a l'Alguer.

 

Foto de portada: l'Alguer. Foto: jimmyroq.