Després de centenars de queixes, la Direcció General de la Policia ha decidit que els aspirants a la policia espanyola podran aprovar la prova d'ortografia amb un 3,5 en comptes d'un 5. La prova consisteix en determinar, en tan sols vuit minuts, si 100 paraules a l'atzar són correctes o incorrectes, segons el diccionari. A continuació us reptem a fer la prova (sense que els errors restin punts). Aprovaràs? 

El 'Diccionario de la lengua española' de la RAE inclou la següent paraula?