Test 30. El Tractat dels Pirineus. Representació coetània de la signatura del tractat. Font Musée de Tessé. Le Mans
Test història El Tractat dels Pirineus (1659) Marc Pons
Test 29. La conquesta de València. Fresc que representa l'entrada dels exercits catalano aragonesos a la València islàmica. Font Enciclopedia
Test història La conquesta del País Valencià Marc Pons