El Museu Hermitage ha presentat un recurs de reposició davant l'Ajuntament de Barcelona en el qual al·lega falta de legitimitat del consistori per vetar el seu projecte per envair competències de l'Autoritat Portuària, incomplir la llei catalana de Museus i vulnerar fins i tot la legislació europea.

Amb aquest últim recurs per via administrativa l'Hermitage intenta esgotar les possibilitats d'aconseguir una solució no litigiosa amb l'ajuntament barceloní, abans d'iniciar la via pròpiament judicial amb un recurs contenciós administratiu, segons han explicat fonts pròximes al museu a l'agència Efe.

Conveni no tramitat

En un extens recurs de prop de 30 pàgines, el Museu Hermitage Barcelona rebat els fonaments jurídics de la denegació de la tramitació d'un conveni entre l'ajuntament i el Port de Barcelona per acord de la Comissió de Govern del consistori per una interpretació "contrària a dret" de l'article 6.1 del Pla Especial de la Nova Bocana (PENB) del port barceloní.

Al recurs remarca que la denegació d'aquesta tramitació del conveni per part de l'ajuntament "comporta una clara interferència en les competències de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) de gestió del domini públic de la seva titularitat".  Així mateix, els recurrents entenen que l'ajuntament no està facultat per vetar projectes culturals al Port de Barcelona, en no quedar emparat en les competències municipals, "ni de caràcter urbanístic, ni d'intervenció en les activitats dels particulars, ni en matèria cultural".

Proyecto Hermitage Barcelona 3

El projecte del museu de l'Hermitage

Arguments rebatuts

En aquest sentit, rebutja el veto del consistori al seu emplaçament en la bocana del port amb l'argument de ser "de difícil accessibilitat i gairebé nul contacte amb el teixit urbà de la ciutat", ja que el plantejament urbanístic admet l'ús cultural en aquesta zona, inclòs el de museu, i s'ha fet una anàlisi prèvia de la mobilitat que es generaria.

Un altre argument que esgrimeix el recurs és que la llei catalana de museus de 1990 "no atribueix als ajuntaments absolutament cap competència que els habiliti per condicionar, limitar o impedir la implantació d'un museu de promoció i titularitat privada".

Interès públic del projecte


Finalment, l'escrit rebat la consideració municipal relativa a l’"insuficient interès públic del projecte", davant la seva "absoluta falta de fonament". En aquest sentit un informe que indica que la creació del Museu Hermitage pot tenir un efecte positiu econòmic remarcable, amb un impacte directe de 21 milions anuals, de 30 milions en l'efecte sobre la producció o de 14 milions sobre el valor afegit brut, a més de generar 337 llocs de treball directes i indirectes.

A més, fa constar que el Museu Hermitage Barcelona "ha acreditat àmpliament la seva voluntat de reforçar el projecte amb la col·laboració amb el teixit cultural i social de la ciutat, i a aquests efectes ha signat diversos protocols amb associacions de veïns i entitats docents i culturals per mitjà de la plataforma "Més Cultura per a Barcelona". 

 

Imatge principal, els promotors de l'Hermitage esgoten la via administrativa abans d'anar contra l'Ajuntament als tribunals