L'Institut d'Estudis Catalans ha presentat avui la Gramàtica essencial de la llengua catalana, una gramàtica nova, elaborada a partir de la gramàtica normativa publicada fa dos anys per la institució. Joandomènec Ros, president de l'IEC, ha explicat que la Gramàtica essencial vol ser una obra simplificada i més accessible que la gran gramàtica de l'IEC, de tal manera que qualsevol la pugui consultar en línia, amb un simple clic. És una obra molt renovadora, original, que no té paral·lelismes en gramàtiques en llengua d'altres països. L'han definit com una "gramàtica pensada per ser penjada en línia", no "una gramàtica en paper posada en línia". En definitiva, "una gramàtica del segle XXI, pensada per a persones que consulten en línia". Idònia, sobre tot, per a la gent jove, els nadius digitals.

La gramàtica essencial és una gramàtica pensada per ser penjada en línia, no una gramàtica en paper posada en línia

presentació gramàtica llengua catalana @iec

Foto: Twitter @iec.

La trinitat del català

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l'IEC, ha volgut explicar que la gramàtica de la llengua catalana "és una i són tres". És una pel que fa a la normativa, però són tres eines diferents per a usuaris diferents. El primer recurs és la gramàtica normativa, on hi ha la doctrina. Però alhora ha apuntat que eren necessaris instruments més flexibles, tant per al públic en general com per als experts. I per això s'ha presentat la gramàtica essencial; més endavant, al setembre, es publicarà una gramàtica destinada al gran públic, més pràctica: la Gramàtica bàsica. La gramàtica essencial resumeix, simplifica i adapta els textos de la gran gramàtica de l'IEC.

Una eina moderna

Maria Josep Cuenca, directora del projecte de la Gramàtica essencial de la llengua catalana, ha mostrat com en el nou recurs s'ha simplificat notablement el contingut de la gramàtica normativa. Inclou quadres resum amb nombrosos exemples, un glossari i, sobretot, hipervincles, que permeten cercar noves qüestions dins la gramàtica essencial i que en un futur podrien permetre recerques fins i tot en d'altres mitjans (ara com ara només té algunes connexions amb l'Optimot). Aquesta gramàtica no s'ha limitat a l'àmbit escrit, sinó que en un futur també inclourà arxius d'àudio que permetran sentir exemples de pronunciació en diferents dialectes. S'ha trigat tres anys a desenvolupar un projecte que han dut a terme la mateixa Cuenca amb Judit Feliu, Cristina Guirado i David Ordóñez, que han estat supervisats per la comissió de gramàtica de l'IEC. La Gramàtica essencial, com la normativa, té la voluntat d'obrir-se a tot el domini lingüístic, i per això inclou descripcions de totes les variants lingüístiques del territori, i també està atenta als diferents registres informals (en aquest volum ja no s'usa el terme "català col·loquial", que es considera inadequat en alguns casos).

Canvis de criteri

Maria Josep Cuenca ha afirmat que la normativa inclosa a la Gramàtica essencial no s'ha modificat respecte a la gramàtica normativa publicada fa un parell d'anys. I assegura que la comissió de gramàtica ha revisat acuradament els nous textos. Ha afirmat que com a màxim hi ha petits matisos, derivats de canvis en la normativa gramatical de l'IEC, que de fet també s'incorporaran a les futures edicions de la normativa Gramàtica de la llengua catalana. Aquesta Gramàtica essencial, per les seves característiques, serà molt fàcil de modificar, i si hi ha canvis lingüístics o es troben discrepàncies amb la gramàtica normativa, es promet un ràpid canvi, un cop la Secció Filològica hagi aprovat la substitució. "De qualsevol gramàtica se'n poden fer moltes lectures diferents", argumenta Cabré.