Amb ocasió del festival Revela't, de fotografia analògica, que es celebra entre Vilassar de Mar i Barcelona, Acción Cultural Española presenta a Barcelona una magnífica exposició: 50 fotografías con historiaEls panells i cartel·les de l'exposició, a l'igual que les notes de premsa trameses per Acción Cultural Española, l'entitat pública dedicada a promoure "la cultura i el patrimoni d'Espanya, dins i fora de les seves fronteres", estan disponibles només en espanyol. La mateixa pàgina web de l'AC/E només és disponible en dues llengües, en castellà i en anglès (les mateixes llengües en què aquesta entitat publica els seus anuaris).

No hi ha cap dubte que AC/E no té la menor sensibilitat per les llengües de l'Estat que no siguin l'espanyol. Si aquesta entitat ni tan sols és capaç de traduir els plafons i les cartel·les d'una exposició que presenta a Barcelona amb el suport d'entitats catalanes, què podem esperar que faci per difondre la llengua i la cultura catalana a l'Estat espanyol i a l'exterior? No és estrany que sigui més fàcil aprendre el català a universitats dels Estats Units que a universitats espanyoles i que no s'hagi normalitzat la presència de literatura en català a les llibreries espanyoles.