L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) publicarà el padró provisional de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2, que el Govern català va implantar l’any passat, a partir del dia 1 de maig del 2022.

Com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l'actual conjuntura, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l'impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei en aquest exercici.

Els contribuents podran consultar les dades del padró provisional i la quota que han de pagar a la seu electrònica de l’ATC, accedint-hi amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular. Si cal fer alguna modificació, es podran presentar al·legacions fins al 3 de juny.

Aquest impost verd, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per lluitar contra el canvi climàtic, grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes pel seu impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de la ciutadania.

Tot el que es recapta amb l’impost es destina íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural, i retorna a les persones a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica, conservar els parcs naturals, i impulsar la recerca i la innovació per mitigar el canvi climàtic, entre d’altres.
 

Nuevo túnel Glorias, tráfico, atasco, caravana, Granvia de les Corts Catalanes con Castillejos, coches, chica caminando - Pau de la CalleFoto: Pau de la Calle

Qui l’ha de pagar, qui n’està exempt i bonificacions

Han de pagar l’impost les persones (físiques i jurídiques) que durant l’any 2021 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2021, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Estan exempts de pagament els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars de vehicles que, conjuntament, no superin els 6 euros de quota a ingressar.

Cal destacar que, si es domicilia el pagament de l’impost abans del 15 de juliol del 2022, s’obté una bonificació del 2%.

Dates, canals de pagament i d’atenció 

L’1 de setembre del 2022 es publicarà el padró definitiu de vehicles que tributen per l’impost. Les dates de pagament són les següents:

– Vehicles amb pagament domiciliat: càrrec en compte a partir del 7.11.2022.

– Vehicles amb pagament no domiciliat: si ja van tributar l’any anterior, de l’1 al 20.11.2022. Els vehicles de nova tributació han de pagar segons la data que s’indiqui a la notificació que rebran.

Si no s’ha domiciliat el pagament, es pot pagar a través de la seu electrònica de l’ATC, al telèfon 012, al telèfon de L’ATC us truca (93 551 51 51), en entitats financeres col·laboradores, a les oficines de Correus, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia.
 

Nuevo túnel Glorias, tráfico, atasco, caravana, Granvia de les Corts Catalanes con Castillejos, coches - Pau de la CalleFont: Pau de la Calle

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i els contribuents els canals d’atenció següents:

  • Seu electrònica de l'ATC: tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2.
  • Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
  • L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.
  • Oficines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia: atc.gencat.cat/citaprevia.

Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.