El Departament de Drets Socials gestionarà més de 1.000 milions d’euros dels fons Next Generation EU, que contribuiran a accelerar la transformació social del país que impulsa el Govern per millorar la vida de la ciutadania. Gairebé 400 milions seran per a projectes d’atenció a les persones i 640 milions serviran per impulsar polítiques d’habitatge.

En aquest sentit, els fons Next Generation EU representen una oportunitat única per disposar d’un parc d’habitatge sostenible i que doni resposta a les necessitats de la ciutadania. En conseqüència, cal afrontar dos grans reptes que han de permetre equiparar-nos amb els països europeus més avançats.

En primer lloc, resulta imprescindible apostar per la rehabilitació d’edificis i llars en l’àmbit de l’estalvi energètic i la lluita contra el canvi climàtic. Per això, un dels objectius dels fons europeus és promoure la rehabilitació energètica, tot i que també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, com ara l’accessibilitat o la conservació d’edificis. En segon lloc, és necessari revertir el dèficit estructural de lloguer assequible amb un increment del parc públic d’habitatge, per passar de l’1,7% actual al 7%.

480 milions d’euros a la rehabilitació

Amb una dotació de 480 milions d’euros, els fons Next Generation EU suposen el paquet d’estímul a la rehabilitació més important mai impulsat, i han de permetre renovar 65.000 habitatges.

Els fons de la Unió Europea han d’ajudar a persones propietàries, llogateres o comunitats de veïns a fer obres de rehabilitació que permetin reduir els consums energètics amb sistemes més eficients o amb millors aïllaments de façanes, cobertes i tancaments, i que alhora els permeti escometre actuacions d’accessibilitat i de patologies estructurals.

Drets Socials ja ha publicat les bases de convocatòries de subvencions per a la rehabilitació, que es concentren en quatre línies. En primer lloc, existeix un programa d'actuacions per a millorar l'eficiència energètica en habitatges, amb una dotació de 58,5 milions d’euros. Aquesta línia d’ajuts s’adreça a persones que vulguin adoptar mesures per millorar l’estalvi energètic del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Foto Canyelles   Conselleria de Drets Socials

Edifici en rehabilitació / Foto: Conselleria de Drets Socials

En un altre ordre d’actuacions, la Generalitat ha posat en funcionament un programa de rehabilitació als edificis residencials on s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb una inversió de 162,7 milions d’euros. Les persones que es podran beneficiar d’aquesta línia seran principalment les comunitats de propietaris.

A més a més, l’executiu català ha aprovat un pla d'ajuts a les actuacions de rehabilitació als barris que contempla una partida amb 184,8 milions d’euros. Precisament els ajuntaments són els beneficiaris de les subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb criteris d’eficiència energètica del programa.

I en darrer lloc un programa destinat l’elaboració del llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació, amb 43 milions d’euros d’inversió i que està pensat per a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges que manifestin voluntat de dur a terme les obres de rehabilitació. El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i dota la propietat de les instruccions d’ús i manteniment necessàries per allargar-ne la vida útil i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Drets Socials ha signat convenis amb els col·legis professionals d’administradors de finques, arquitectes i aparelladors per a la creació de les oficines tècniques de rehabilitació per divulgar, impulsar, informar i assessorar a les persones propietàries i a les comunitats de veïns dels programes de rehabilitació vinculats als Fons Europeus.

D’altra banda, la Generalitat també ha signat un conveni amb 10 entitats financeres per a activar noves línies de préstecs adreçades a les comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors que optin als ajuts a la rehabilitació.

Convocatòria oberta: 160 M€ per a habitatges de protecció social

D’altra banda, els fons Next Generation EU han de suposar el revulsiu necessari per a superar els baixos nivells d’habitatge amb protecció oficial a Catalunya i per acostar-nos en els pròxims anys, amb la guia del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, als nivells d’habitatge social i assequible que hi ha a Europa. És una oportunitat per a la suma d’esforços entre les administracions i el sector promotor, especialment d’habitatge, de lloguer social i de lloguer assequible.

El Departament de Drets Socials ha publicat les condicions per a la selecció de projectes per  a la construcció en sòl públic d’habitatges en arrendament social d’edificis energèticament eficients.

Aquesta línia d’ajuts, dotada amb 160 milions d’euros, ha de permetre la construcció d’uns 4.000 habitatges de protecció social, amb subvencions que poden arribar als 50.000 euros per habitatge construït. Els criteris per a la selecció de les propostes tenen a veure tant amb aspectes relatius a aconseguir un equilibri territorial,  com per afavorir l’accés de les famílies amb condicions d’especial vulnerabilitat i també aspectes relacionats amb les característiques tècniques del projecte.