La primera edició del programa de beques de grau de la Fundació "la Caixa" ha atorgat 50 beques a estudiants amb talent i pocs recursos econòmics que en ocasions comporten un altre tipus de dificultats. Tot i així, tots ells són estudiants brillants que, amb perseverança i esforç, han aconseguit una nota mitjana final de batxillerat o cicle formatiu de grau superior de 9,74 sobre 10.

En aquest sentit, el principal objectiu d'aquest nou programa és promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés a la formació universitària i oferir, així mateix, un suport integral a l'estudiant que li permeti desenvolupar al màxim el seu potencial i assolir l'excel·lència acadèmica. Això té un impacte positiu, no només en ells, que podran accedir a la formació universitària que desitgen i tenir més oportunitats en el futur, sinó també en el seu context familiar, afavorint un ascens social en el seu entorn.

Més que una beca

Aquestes noves beques de la Fundació "la Caixa" inclouen una dotació econòmica mensual, que permet als estudiants tenir una dedicació plena als estudis, així com una ajuda inicial per adquirir material i equipament informàtic. A més d'aquestes dotacions econòmiques, el programa també inclou una ajuda addicional per a estades internacionals, curs d'idiomes i un programa d'acompanyament i formació en habilitats transversals per dotar els estudiants de les competències necessàries per assolir l'excel·lència acadèmica.

OV FotoDetalle 419

50 noves històries per explicar

Províncies

Els estudiants provenen de 26 províncies: A Coruña (2), Albacete (1), Alacant (2), Almeria (2), Badajoz (1), Barcelona (2), Burgos (1), Càceres (2) Cadis (2), Cantàbria (1), Ceuta (1), Còrdova (1), Granada (2), Huelva (1), Eivissa (1), Las Palmas (2), Lleó (1), Lleida (1), Madrid (5), Màlaga (1), Múrcia (3), Pontevedra (3), Santa Cruz de Tenerife (3), Tarragona (2), València (2), Saragossa (2).

A destacar ► Tres dels joves han crescut i estudiat en pobles rurals de menys de 5.000 habitants. Aquests són Revilla Vallejera (Burgos), Aldeacentera (Càceres) i Monetizar (Granada).

Gènere

El 60 % dels estudiants que han obtingut una beca de grau de la Fundació "la Caixa" són dones i el 40 %, homes.

Universitats

Els becaris d'aquesta primera convocatòria es distribueixen a més de 20 universitats del territori espanyol. Concretament, aquests estudiants han començat a cursar el seu grau en centres de la Comunitat de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia, Castella i Lleó, Canàries, Galícia, Múrcia, País Basc, Aragó, Extremadura, Castella- La Mancha i Cantàbria.

Disciplines

A nivell de disciplines, hi ha 14 becaris que estudiaran graus de l'àmbit de les Ciències Socials; 13 de l'àmbit de Ciències de la Vida; 12 becaris que cursaran estudis d'Arts i Humanitats i 11 que realitzaran graus de l'àmbit de les Ciències Teòriques i Aplicades.


Transparència i rigor

Els programes de beques de la Fundació "la Caixa" són reconeguts pel rigor i transparència dels seus processos de selecció. L'avaluació i la selecció de les sol·licituds d'aquest nou programa de beques s'ha desenvolupat en règim de concurrència competitiva. El procés ha comprès dues fases: una primera fase de preselecció, en la que es van escollir els 150 candidats amb millor nota d'expedient, i una segona fase, en la qual els candidats preseleccionats van ser convocats a una entrevista personal davant d'un comitè d'avaluació extern, el qual va escollir els 50 candidats que millor complien els requisits establerts en aquesta convocatòria de beques.

Suport integral a l'excel·lència acadèmica i investigadora

El programa de beques de la Fundació "la Caixa" va néixer el 1982 amb l'objectiu de fomentar la mobilitat internacional i impulsar la formació d'excel·lència i la investigació a les millors universitats i centres d'investigació del món, a través del seu programa de postgrau a l'estranger. Més tard, amb els programes de doctorat i postdoctorat en Espanya i Portugal, es va apostar per atreure i retenir el millor talent investigador espanyol i internacional, i fomentar la investigació capdavantera a la península ibèrica. Durant aquests 40 anys, són ja més de 5.400 els estudiants i investigadors que han obtingut una d'aquestes beques.

Ara, amb el nou programa de beques de grau de la Fundació "la Caixa", l'entitat cobreix totes les etapes de la formació universitària i postuniversitària, al mateix temps que fa un nou gir i combina, per primera vegada, l'excel·lència acadèmica que tant caracteritza a aquests ajuts amb l'equitat social. El pressupost de la primera convocatòria d'aquest programa és de 2,3 milions d'euros.