La Diputació de Barcelona continua treballant per desplegar la implantació de l’administració electrònica als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades (EMD) de la província. I ho fa a través del projecte ‘SeTDIBA’, que comporta una veritable transformació digital en la gestió dels procediments administratius, dels expedients i dels documents gestionats per aquests governs locals.

Aquesta aposta, a la qual s'han sumat prop d’un centenar de governs locals, permet millorar no només la seva gestió interna, sinó que també simplifica els canals de relació telemàtica amb la ciutadania.

Per al diputat d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona, Josep Arimany, les administracions han de continuar atenent «la ciutadania on-line, fer córrer el mínim paper, i treballar el màxim possible de forma digital per donar un bon servei». A més d’assegurar que, per tal de «facilitar les gestions a la ciutadania, a les entitats i a les empreses, cal superar més reptes, com l’accés a les comunicacions, l’accés ràpid i segur a internet; un accés que no pot dependre de raons territorials —del lloc on visquem—, o de raons socials —dels ingressos que tenim—, si volem ser una societat i un país cohesionat».  

L’impuls del projecte ‘SeTDIBA’ implica la implantació als ajuntaments del model de treball ‘e-SET’ i de les seves eines (registre i gestor d’expedients electrònics); la integració progressiva amb els serveis i solucions digitals que ofereix la pròpia corporació; així com la integració amb la resta de serveis i sistemes que aporta el Consorci Administració Oberta de Catalunya.

Transformació digital   Shutterstock (3)

Els governs locals treballen per facilitar les gestions a la ciutadania, a les entitats i a les empreses / Foto: Shutterstock

Conjunt de serveis

‘SeTDIBA’ és un projecte que inclou un conjunt de serveis d’administració dirigit als ajuntaments i a les EMD que s’hi acullen. Per una banda, s’ofereix suport immediat i programat als treballadors públics d’aquests governs locals, així com un centre de recursos i formació contínua. A més, el fet que sigui la Diputació qui impulsi aquest projecte permet que els governs locals comptin amb una actualització i millora dels serveis que reben.

Cal recordar que la majoria d’aquests ajuntaments no disposa d’un perfil tècnic informàtic i reben suport puntual del consell comarcal o d’empreses externes per a les tasques de manteniment informàtic ordinari.

Al servei de la ciutadania

El desplegament del projecte ‘SeTDIBA’ té la ciutadania dels pobles de menys de 5.000 habitants i de les EMD com un dels seus pilars. En aquest sentit s’està treballant en diferents accions per impulsar l’ús dels canals digitals, com ara un servei de suport telefònic directe.

D’altra banda, s’estan duent a terme un conjunt de tallers pràctics que tenen la finalitat de capacitar empreses, associacions i entitats perquè es puguin relacionar de forma electrònica amb la seva administració.

Transformació digital   Shutterstock (1)

L’accés a les comunicacions ràpid i segur no pot dependre de raons territorials o socials / Foto: Shutterstock

Aposta per connectar el territori

Amb la voluntat de treballar per capacitar digitalment la ciutadania i, així, apostar per la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans de la província, la Diputació de Barcelona impulsa tot un conjunt de projectes que han de permetre no deixar cap municipi enrere.

En aquest sentit es treballa, entre altres objectius, per enfortir l’equilibri, la cohesió territorial i la connectivitat dels municipis barcelonins, així com per implementar estratègies de ciutat intel·ligent.

Un altre dels reptes que afronta la Diputació és el de desplegar un sistema de gestió de dades obertes i potenciar el bon govern i la transparència dels governs locals; una línia de treball que va lligada, també, amb la voluntat de modernitzar les estructures organitzatives municipals i implementar sistemes d’intel·ligència artificial en espais d’atenció ciutadana.

Més informació a www.diba.cat/web/innovacio-digital/setdiba1

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.