Fa dues dècades el 20 % de les sentències judicials a Catalunya eren en català, mentre que ara, en canvi, només set de cada cent jutges a Catalunya fan ús del català. El que és igual o més preocupant és que només sis de cada cent advocats presenten les demandes en la llengua nacional de Catalunya. Què ha passat, doncs, en les darreres dues dècades per acabar patint una regressió lingüística d'aquesta magnitud? Aquesta és la pregunta que el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va proposar-se respondre, i per fer-ho es va dur a terme una profunda diagnosi del català a la justícia que la consellera Lourdes Ciuró va presentar fa un parell de mesos. Arran d'aquesta diagnosi, el mateix Departament en col·laboració amb ElNacional.cat presenta avui el minidocumental Diagnòstic crític: radiografia del català a la justícia, una producció de Frame Agency i que compta amb els testimonis d'advocats, jutges, fiscals, lletrats, tramitadors, funcionaris de l'Administració de Justícia, lingüístes i la mateixa consellera Ciuró.

Contra les dades doloroses, mesures emergents

Al llarg de tres setmanes, des d'ElNacional.cat hem anat publicant la sèrie "Radiografia del català a la justícia" dividida en tres capítols: un enfocat al paper dels advocats, un altre donant veu a la ciutadania i un tercer posant el focus en els treballadors de l'Administració de Justícia. Aquest minidocumental és un compendi final, de gairebé mitja hora de durada, al qual s'hi suma també la participació de la consellera de Justícia i que pretén mostrar una visió global de la situació de la llengua catalana no només als jutjats, sinó en qualsevol altre tràmit relacionat amb la justícia. Qui la fa servir més, jutges o advocats? Hi té alguna cosa a veure la poca tradició opositora a casa nostra i la conseqüent manca de magistrats nascuts a Catalunya? I els drets lingüístics dels ciutadans, es vulneren o es compleixen? I un aspecte clau en tot plegat: què aporta la pròpia Administració de Justícia per dotar els seus treballadors d'un nivell òptim de català? Es fan cursos? S'hi apunta gent? En definitiva, és cert o és fals el mite que la justícia, a Catalunya, no parla català? Diagnòstic crític: radiografia del català a la justícia pretén oferir una resposta analítica a tots aquests interrogants als quals hem volgut trobar respostes.