Pimes i grans empreses del sector industrial es podran beneficiar properament d’una nova convocatòria d’ajuts per actuacions d’eficiència energètica. Amb aquests ajuts, la Generalitat de Catalunya vol incentivar la indústria cap a la transició energètica per fer front a l’emergència climàtica i aconseguir una major competitivitat de les empreses. El termini per presentar les sol·licituds, que gestionarà l’Institut Català d’Energia (ICAEN), acabarà el 30 de juny.

La dotació és de 35 milions d’euros, que se sumen als 48 milions de la primera convocatòria. L’ICAEN publicarà properament al DOGC la nova convocatòria, que tindrà exactament les mateixes característiques i requisits que l’anterior.

Totes les empreses interessades hauran de formalitzar la seva sol·licitud i ho podran fer a partir de l’endemà de la publicació. Els ajuts es concediran per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Cap a la descarbonització de la indústria

Específicament, es tracta d’accions enfocades a la descarbonització de la indústria, amb especial rellevància a l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica, l’aprofitament d’energies renovables i l’increment de la productivitat amb el mateix consum energètic. La convocatòria s’aplicarà a actuacions de millora de la tecnologia en equips i processos industrials o bé d’implantació de sistemes de gestió energètica industrial.

En qualsevol dels casos, es requereix d’una inversió elegible mínima per part de l’empresari, de 75.000 i 30.000 euros respectivament.

Es poden presentar conjuntament diverses actuacions per a poder arribar a la inversió mínima de cada una de les tipologies, sempre i quan s’efectuïn en una mateixa ubicació industrial i que cada una de les actuacions es presentin per separat. L’import màxim de la subvenció per projectes en una mateixa ubicació industrial és de 9 milions d’euros.

Els beneficiaris són pimes i grans empreses del sector industrial, així com empreses tractadores de residus. També les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte amb alguna de les empreses indicades.

La indústria, el principal consumidor d’energia a Catalunya

Després del transport, la indústria és el segon sector consumidor d’energia final a Catalunya, amb un 25,5% del consum total. Si es valora en energia primària, aquella que resulta de la primera transformació, la indústria, incloent-hi tot el sector energètic, és, amb molta diferència, el principal consumidor d’energia del país.

Els ajuts pretenen incentivar i promoure actuacions que redueixin les emissions de CO2 i del consum d’energia final mitjançant la millora de l’eficiència energètica assolint els objectius que fixa la directiva europea.

D’aquesta manera, la nova convocatòria afavoreix la descarbonització del sector industrial, i es vincula al treball que està realitzant el Govern en l’elaboració d’una Llei de la Transició Energètica per tal d’establir els instruments per aconseguir un model energètic totalment descarbonitzat l’any 2050.

L’objectiu és que Catalunya arribi a tenir aleshores una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica.

Aquesta fita s’alinea amb els objectius europeus a l’horitzó 2030. Concretament, que un 32% del consum brut d’energia final sigui d’energia d’origen renovable, arribar al 32,5% de millora en eficiència energètica en comparació amb les projeccions de futur del consum d’energia i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 40% en relació a les emissions de l’any 1990.

industria   unsplash

Menys energia és més futur

Catalunya és una de les principals regions industrials d’Europa i vol seguir sent-ho. Per això, la Generalitat promou i fomenta la transició energètica sota un model d’indústria 4.0. En aquesta línia, els ajuts han de permetre que el sector pugui ser més competitiu reduint el consum d’energia necessari per desenvolupar la seva activitat.

La indústria és un sector clau per a la sortida de la crisi pel fet que és fonamental per a la millora de la productivitat, la innovació, la internacionalització i la qualitat de l’ocupació, a més de la capacitat tractora que té respecte a bona part de la resta de sectors econòmics.

El programa d’ajuts per a actuacions d’eficiència energètica en pime i gran empresa pel sector industrial prové dels recursos territorialitzats del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), concretament, del Fons Nacional d’Eficiència Energètica. Es tracta d’un fons coordinat per l’IDAE, l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Govern espanyol, i gestionat a Catalunya per l’ICAEN.

L’Institut Català d’Energia és l’entitat de la Generalitat encarregada d’elaborar i dur a terme la política energètica catalana i de liderar la transició energètica a Catalunya cap a un model energètic innovador, renovable, net, eficient, competitiu, descentralitzat i distribuït, participatiu, democràtic i socialment inclusiu.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu consultar el web de l’Institut Català d’Energia.