L'any 2007, l'Assemblea General de les Nacions Unides va decretar 2 d'abril com a Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme, com a part d'una iniciativa mundial per a la inclusió i millora de la qualitat de vida de les persones amb autisme. Així doncs, cada 2 d'abril s'impulsen campanyes informatives i de conscienciació sobre el Trastorn de l'Espectre Autista. Concretament, el TEA és un trastorn d'origen neurobiològic que afecta la configuració del sistema nerviós i el funcionament cerebral. Es tracta d'un greuge que provoca dificultats en la interacció social, la flexibilitat del pensament i de la conducta.

Els primers símptomes d'autisme solen aparèixer durant la primera infantesa i redueixen les habilitats d'una persona per interactuar amb d'altres. El TEA és una “condició de l'espectre” que afecta els individus de manera diferent i en diversos graus. Es desconeix la causa de l'autisme. Ara bé, la consciència, el diagnòstic, la intervenció primerenca i l'accés a serveis contribueixen a l'obtenció millores en la qualitat de vida de les persones que el pateixen.

El TEA és un trastorn d'origen neurobiològic que afecta la configuració del sistema nerviós i el funcionament cerebral

Com es comporten les persones autistes? Alguns dels seus trets característics són l'aprenentatge endarrerit del llenguatge, la dificultat per mantenir contacte visual o entaular una conversa, dificultats afegides al funcionament executiu, habilitats motrius deficients i les sensibilitats sensorials. Així doncs, una persona amb TEA pot seguir molts aquests comportaments o només seguir-ne uns quants. També podria ser que adoptés molts altres comportaments que no han estat mencionats. El diagnòstic del trastorn de l'espectre autista s'aplica en funció de l'anàlisi de tots els comportaments i de la seva gravetat.

5 qüestions sobre l'autisme

1. Les persones autistes tenen les percepcions sensorials alterades. La integració sensorial és, possiblement, l'aspecte més difícil d'entendre de l'autisme. En aquest sentit, destaca el fet que les imatges, sons, olors, gustos i textures del dia a dia que probablement tu no notis, són estímuls forts, fins i tot dolorosos, per a les persones amb autisme.

2. Distingir entre “no vull” i “no puc”. El llenguatge receptiu i expressiu, així com el vocabulari, poden convertir-se en grans reptes per a aquelles persones amb TEA. No és que les persones amb TEA no parin atenció a les instruccions, sinó que tenen dificultats afegides per comprendre-les per culpa de la gran quantitat d'estímuls a què estan exposats.

3. Són pensadors concrets. És a dir, interpreten el llenguatge de forma molt literal. En aquesta línia, és recomanable evitar metàfores, jocs de paraules, matisos, sarcasmes o dobles sentits. 

4. S'orienten visualment quan el llenguatge els és difícil. És important mostrar a la persona amb autisme com fer alguna cosa i no només dir-ho. Així mateix, és essencial la repetició, ja que els ajuda a aprendre allò que desconeixen. 

5. Acompanyar-los en les interaccions socials. Encara que, a vegades, pugui semblar que no volen relacionar-se, a les persones amb autisme els és molt més difícil iniciar una conversa o unir-se a un joc. Així doncs, si la resta de persones participen en aquesta inclusió, els serà molt més fàcil socialitzar. I és que, per a ells, és complicat llegir expressions facials, el llenguatge corporal o les emocions dels altres.

Niño juego   unsplash

5 particularitats de la hipersensibilitat sensorial

Hi ha nens i nenes que durant la infantesa desenvolupen una alteració que provoca respostes exagerades davant de determinats estímuls sensorials. Els sorolls, la sensació al tacte de quelcom molest,  problemes d'equilibri... són molts els factors que poden fer saltar les alarmes sobre aquesta situació. El problema és que alguns d'ells, d'adults, poden presentar problemes més greus, com ara ansietat, depressió, migranyes, insomni i dificultats per relacionar-se amb els altres. Tot plegat està relacionat amb la Disfunció de la Integració Sensorial, que inclou la hipersensibilitat a tots els estímuls que es reben a través dels sentits, la hiposensibilitat o baix registre que contempla una nul·la o petita reacció davant un estímul sensorial. Es tradueix en una dificultat manifesta per interpretar i organitzar la informació que s'obté a través de la vista, sentit, tacte, olfacte i gust. Val a dir que per als autistes entren en joc altres sentits com el del moviment, el corporal o la interocepció que fa referència a la recepció dels senyals que emeten els òrgans interns, com per exemple el cansament. 

1. Normalment, es presenta en la infantesa. Sovint, es fa palès en aquells nens inquiets, molt sensibles a l'entorn, que semblen no adaptar-se bé a determinats contextos i situacions. 

2. Les persones amb hipersensibilitat sensorial no suporten els sorolls excessius, s'espanten fàcilment o tenen un olfacte molt desenvolupat.

3.  Qualsevol tasca senzilla es converteix en tot un repte. Ser a classe i atendre al professor els costa, perquè no poden inhibir de forma correcta tots els sons que els arriben d'altres nens o de l'exterior.

4. Reaccionen de manera exagerada davant determinats estímuls. Qualsevol canvi en la seva rutina quotidiana els produeix un gran neguit.

5. El tractament consisteix en una teràpia d'integració sensorial, que es duu a terme en centres especialitzats per terapeutes ocupacionals certificats. 

"Hores tranquil·les", la nova iniciativa de Bonpreu i Esclat

Des del 8 de gener, cada dissabte de les 15h a les 17h, els supermercats Bonpreu i Esclat implanten les “Hores tranquil·les”, una iniciativa en col·laboració amb la Federació Catalana d’Autisme per tal de facilitar l’accés als establiments de les persones amb autisme i hipersensibilitat sensorial. Per fer-ho, es reduirà la intensitat lumínica i acústica dels establiments. Així, es pretén afavorir la compra de diferents col·lectius que poden veure’s afectats per la contaminació acústica i lumínica.

Cada dissabte, des del 8 de gener i de 15h a 17h, es redueix la intensitat lumínica i acústica dels establiments

Durant les dues hores setmanals en què es porta a terme la campanya, es desconnecta el fil musical i el canal d'àudio, s’atura l’ús de la megafonia i es tanquen les pantalles digitals. A més, també s’apliquen altres mesures per disminuir el soroll que es genera a les botigues durant l’activitat ordinària.

Bonpreu i Esclat treballa en sintonia amb la Federació Catalana d’Autisme, formada per 30 entitats que vetllen per la qualitat de vida de les persones amb autisme i per oferir serveis de qualitat que contribueixin al creixement i apoderament del teixit associatiu relacionat amb el TEA (Trastorn de l’Espectre Autista).

Per a dur a terme aquesta iniciativa, Bonpreu i Esclat ha comptat amb la col·laboració de la Federació Catalana d’Autisme

Un supermercat BonPreu. Foto: Europa Press

Bonpreu i Esclat ajuda les persones amb discapacitat visual

Des de ja fa mesos, Bonpreu i Esclat disposa de targetes client adaptades al sistema Braille per afavorir les persones cegues. A més, la cadena de supermercats també ha adaptat els fullets promocionals una gamma de colors i un contrast cromàtic adaptat a les persones que pateixen discapacitat visual. Aquestes iniciatives es van posar en marxa amb l’assessorament i validació de la Comisión Braille Española de la Once. Amb tot, Bonpreu i Esclat vol reivindicar la inclusió en tots els àmbits de la vida i la importància de poder accedir a serveis essencials en igualtat de condicions.