Les obres de transformació de l'avinguda Meridiana de Barcelona al districte de Sant Marí ja han finalitzat amb l'acabament de les obres al tram que va entre el carrer Mallorca i Navas de Tolosa. A la tardor està previst que comencin els treballs fins al carrer Felip II, ja al districte de Sant Andreu. En aquest nou tram la Meridiana té un carril de circulació menys per sentit, de manera que a cada banda n'hi ha dos per a la circulació general i un per a busos i taxis. Al mig s'ha fet una mitjana central de 9,5 metres d'amplada, amb un carril bici segregat de doble sentit, un parterre de 2,60 metres a cada costat amb una filera d'arbres i enllumenat. 

Amb la incorporació d'aquest nou tram de la Meridiana s'han completat els treballs en tota la part del districte de Sant Martí. En les interseccions amb els carrers de la Nació, Trinxat (costat mar), Múrcia i Palència s'ha fet una vorera passant en forma de plataforma única amb prioritat per al vianant. Hi ha també nous passos de vianants per millorar la connexió transversal de la via i s'han modificat la posició de la majoria dels existents per projectar-los en direcció als eixos dels carrers que travessen l'avinguda, millorant així els itineraris. L'actuació s'ha aprofitat per reduir un carril de sortida en el tram València-Mallorca, ja que la primera reforma el va deixar en quatre de sortida i tres d'entrada.

Obres al tram de Sant Andreu de la Meridiana

Un cop acabades les obres al districte de Sant Martí, arribarà el torn al tram que discorre per Sant Andreu. El projecte executiu del tram entre Navas de Tolosa-Josep Estivill fins a Felip II ja ha estat aprovat inicialment en comissió de Govern i està previst que s'aprovi definitivament en les pròximes setmanes. La previsió és que els treballs comencin a la tardor i estiguin enllestits l'estiu del 2023.

Avinguda Meridiana de Barcelona, rambla a partir del carrer Navas en direccio Sant Andreu
L'avinguda Meridiana de Barcelona, tindrà una rambla central a partir del carrer Navas en direcció Sant Andreu / Foto: Ajuntament de Barcelona

Els treballs donaran continuïtat a la secció de la nova Meridiana, amb dos carrils per al trànsit general i un per a busos per banda, les bicicletes al centre amb carril bici segregat, voreres més amples i més arbrat i parterres. En aquest sector, però hi haurà un canvi, ja que l'espai central s'eixamplarà i esdevindrà una rambla àmplia en arribar a la plaça de Ferran Reyes i els Jardins de Maria Soteras. En aquest punt el carril bici es dividirà i serà unidireccional a banda i banda de l’espai central. El nou espai per a vianants de Navas és un dels eixos de transversalitat que s'han identificat a la Meridiana, segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta de zones amb més densitat de vianants i ciclistes i amb un gran potencial de connexió entre els barris.

Més de 560 arbres nous

Un cop finalitzin les obres a la Meridiana, s'haurà actuat al llarg d'1,7 kilòmetres de l'avinguda, que suposaran fins a 94.000 metres quadrats de superfície renovada. S'hauran guanyat 560 arbres nous i uns 10.000 metres quadrats de parterres i espècies arbustives. La inversió total haurà estat de 28,4 milions d'euros, dels quals sis provenen dels fons Next Generation. 

La Meridiana estarà lliure d'obres durant l'estiu, temps en què l'Ajuntament de Barcelona té previstes fins a 56 actuacions en tota la ciutat. Alguns d'aquests treballs afectaran la mobilitat, com ara les obres a la Meridiana,  un dels eixos verds de la Superilla de l'Eixample o l'Espai Barça.